W dniu 4 listopada 2011 r. gościliśmy w naszej szkole p. Marka Kaduczaka- urzędnika Komisji Europejskiej, pracującego w sekcji zwalczającej przestępstwa finansowe na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. W ramach programu Komisji Europejskiej „Powrót do szkół- Back to school”, jej urzędnicy odwiedzają placówki edukacyjne, do których kiedyś uczęszczali. Pan Kaduczak zdobywał edukację w naszym liceum w latach 90. Osoby pamiętające p. Marka wspominają, że był uczniem pracowitym, zdolnym i bardzo aktywnym na forum samorządu uczniowskiego. W 1992 roku był finalistą olimpiady polonistycznej.
Treścią spotkania było przybliżenie specyfiki funkcjonowania Komisji Europejskiej jako jednej z wielu instytucji UE, podkreślenie różnorodności kulturowej Unii i wynikających z tego faktu, czasem trudnych a czasem też zabawnych, sytuacji. Szczególnie istotne było przekazanie komunikatu naszym uczniom, że warto pracować nad własnym rozwojem, w niego inwestować, gdyż to stanowi w przyszłości jeden z najważniejszych warunków zdobycia ciekawego zawodu, a następnie pracy. W spotkaniu wzięły udział klasy Ic, Id, IId, IIIa, IIIc, IIId. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w przeprowadzonym w trakcie spotkania quizie, z zakresu ogólnej wiedzy o państwach europejskich, nasi uczniowie zaprezentowali się z jak najlepszej strony.