V Ogólnopolski Tydzień Kariery

21 października 2013

Posłowie powiatu oleśnickiego na XIX Sejm Dzieci i Młodzieży w składzie: Magdalena Barcz z kl. III A, Maksymilian Siwecki z kl. III A, Stanisław Partyka z kl. III B, Wojciech Harbacewicz z kl. III B, Małgorzata Perczak z kl. II C, oraz Natalia Barcz z kl. II C zaangażowali się w projekt – V Ogólnopolski Tydzień Kariery w powiecie oleśnickim. Organizatorami projektu są: Lokalne Centrum Informacji Zawodowej działające przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnicy oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP i Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. Ogólnopolski Tydzień Kariery jest coroczną akcją Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Ponadto wzmacnia świadomość potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: Odkryj talenty swojego dziecka.
17 października 2013 r. o godz. 10:00 w Zamku Książąt Oleśnickich uczniowie Małgorzata Perczak i Stanisław Partyka poprowadzili spotkanie inauguracyjne V OTK. Podczas konferencji pani Agnieszka Tekień – nauczycielka naszej szkoły, przedstawiła system wspierania uzdolnień w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy.
18 października w PCEiK posłowie przeprowadzili warsztaty dla przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wszystkich szkół w powiecie oleśnickim na temat :„Rola samorządu uczniowskiego w odkrywaniu i wspieraniu szkolnych talentów.” Celem warsztatów było umożliwienie młodzieży wymiany doświadczeń z zakresu działań podejmowanych przez samorządy uczniowskie na rzecz rozwijania talentów oraz prezentacja dobrych praktyk. W trakcie warsztatów zostały wypracowane modele działania samorządów uczniowskich w zakresie promowania talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Na warsztatach naszą szkolę reprezentowali uczniowie z kl. II A Rafał Mól i Jakub Kłosowski . Koordynatorem projektu jest p. Wioletta Leśniowska.