W medycynie też jest fizyka

13 listopada 2019

Zakończył się pierwszy etap projektu „W medycynie też jest fizyka”, którego koordynatorem jest nauczyciel fizyki Łukasz Perczak. W projekt zaangażowane są klasy o profilu medycznym: IB i IF. Uczniowie wymienionych klas uczestniczyli w wykładzie „Morfologia krwi obwodowej” prowadzonym przez panią Edytę Polelejko – Perczak w dniach 18 października i 7 listopada. Następnie uczestnicy projektu, podzieleni na mniejsze grupy, brali udział w zajęciach odbywających się w Laboratorium Analiz Lekarskich w Oleśnicy na ul. Krzywoustego 1 w dniach 19 października oraz 9 listopada. Zajęcia również poprowadziła pani Edyta Polelejko – Perczak, która jest kierownikiem placówki. Na zajęciach uczniowie poznali specyfikę pracy w laboratorium, zapoznali się z metodologią podstawowych badań a także mieli okazję sami się przebadać. Warto nadmienić, że jest to już czwarty rok współpracy pomiędzy naszymi placówkami.

Galeria