23 marca 2018 uczniowie klasy  Id  mieli kolejną już okazję doskonalić swój warsztat językowy, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez native speakera, wykładowcę  Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu-pana Kamila Abta z Australii, który  przeprowadził warsztaty z konwersacjami w języku angielskim. Warsztaty językowe dla klasy prawno-językowej prowadzone są regularnie dzięki ścisłej współpracy naszego liceum z Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu, która od września 2017 sprawuje nad  klasą Id  patronat naukowy. Koordynatorem współpracy z ramienia naszego liceum jest p.Katarzyna Śliwińska.

Galeria zdjęć