Dnia 14 grudnia 2018 r. uczniowie klas o profilu prawno-językowym I C i II D ponownie uczestniczyli w warsztatach językowych w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Tym razem zajęcia dotyczyły języka hiszpańskiego i niemieckiego. Uczniowie klasy pierwszej uczący się języka hiszpańskiego wysłuchali bardzo interesującego wykładu na temat cywilizacji andyjskich przed odkryciem Ameryki Południowej oraz jej podboju. Wykład prowadzony był częściowo w języku hiszpańskim.  Klasa II D miała okazję doskonalić swoje umiejętności z języka hiszpańskiego poprzez naukę o różnorodnościach kulturowych w krajach hiszpańskojęzycznych. Grupy uczące się języka niemieckiego uczestniczyły w zajęciach językowych na temat aspektów kulturowych języka niemieckiego i efektywnej komunikacji w tym języku. Dzięki niezwykle ciekawym wykładom uczniowie mieli okazję zyskać dodatkową, bardzo przydatną wiedzę na temat języka i kultury oraz wzbogacić swój zasób środków językowych. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia…

Opiekunkami uczniów były: p. Alicja Grabczyńska i p. Katarzyna Śliwińska.

Galeria