24 listopada 2017 roku uczniowie klasy I c uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym. Zajęcia na temat „Mykotoksyny i grzyby je wytwarzające, jako zagrożenie dla ludzi i zwierząt” prowadził mgr inż. Maciej Rdzanek. Po krótkim wykładzie wprowadzającym o grzybach i pleśniach, uczniowie mogli analizować ich kolonie, wyhodowane wcześniej w laboratorium pod mikroskopami. Nasze liceum zamierza kontynuować współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym, szczególnie w kontekście zajęć o tematyce ekologicznej z zakresu biologii, chemii i geografii. Dedykowane one będą dla klasy I c, która realizuje te przedmioty jako rozszerzone. Klasa Ic uczestniczyła również w tym dniu w wykładzie o alergiach na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Organizatorami wyjazdu były p. Izabela Przyłęcka i p.Urszula Janicka.