W dniu 8. stycznia 2020 r. na lekcji podstaw przedsiębiorczości klasa 1g (o profilu prawno-językowym) uczestniczyła w zajęciach warsztatowych pt. Co zawdzięczamy transformacji polskiej gospodarki po roku 1989?”. Spotkanie z młodzieżą przygotował i przeprowadził pan Jakub Przeździecki absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekonomista prowadzi własną działalność gospodarczą. Koordynuje także projekty Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju obejmujące edukację ekonomiczną wśród uczniów. Podczas zajęć klasa poszerzyła wiedzę na temat cech gospodarek centralnie planowanej i rynkowej oraz pionierskich działań przebudowy gospodarczej naszego kraju po roku 1989. Uczniowie poznali szerzej przebieg transformacji, jej etapy oraz trudności, z jakimi zmagał się ówczesny polski rząd, zanim nowy system gospodarki rynkowej uległ stabilizacji. Prowadzący zajęcia w sposób przejrzysty i zrozumiały wprowadził uczniów w zagadnienia ekonomiczne m.in. dotyczące inflacji i denominacji złotego. Wykorzystując ciekawe materiały dydaktyczne, liczne przykłady ze świata i życia prywatnego oraz odpowiadając na pytania, przedstawił konieczność reform gospodarczych, ich konsekwencje oraz obecne zalety transformacji gospodarczej Polski. Wykazał także młodzieży, w jak sprzyjających dla człowieka czasach dane jest nam aktualnie funkcjonować. Opiekunem klasy w trakcie zajęć była pani Bożena Dziedzic.

Informację ze spotkania przygotowali uczniowie klasy 1g  Dominika Potok i Iwo Góra.