5 lutego br. uczniowie klasy IIId  obserwowali przebieg krótkiej rozprawy sądowej z prawa karnego. Była to okazja, aby usłyszeć akt oskarżenia, przesłuchanie świadka i ogłoszenie wyroku.

Oprócz tego prowadzący rozprawę sędzia Lewandowski, dużo czasu poświęcił młodzieży na omówienie pracy sądu, przebiegu procesu, struktury organizacyjnej polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sędzia przestrzegał również przed jazdą samochodem po spożyciu alkoholu. Jego doświadczenie zawodowe wskazuje, że wiele spraw tego typu jest przedmiotem rozpraw.

Uczniowie z uwagą obejrzeli rozprawę i wysłuchali wprowadzenia w zagadnienia prawnicze. Zadawali też pytania, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Dla młodzieży, wizyta w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy, była z pewnością pouczającą lekcją świetnie uzupełniającą wiedzę z WOS-u, zdobytą na tradycyjnych lekcjach w szkole.

Organizatorem wizyty była nauczycielka wiedzy o społeczeństwie p. Agnieszka Rottau-Bracka.