W dniu 6 marca 2020 roku w  Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się druga Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IIC, Maja Reda oraz Maria Jaworska. W spotkaniu brali udział przedstawiciele samorządów uczniowskich oraz ich opiekunowie. Wspólnie przedyskutowaliśmy kilka tematów dotyczących samorządności na poziomie szkoły oraz wymieniliśmy się dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich. Podczas pracy w grupach wymieniliśmy się pomysłami dotyczącymi rozwoju samorządów uczniowskich w naszych szkołach, a także znacznie poszerzyliśmy naszą wiedzę o ich działalności. Cały cykl wydarzeń zrzeszających samorządy uczniowskie w całej Polsce organizuje Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz Rada Dialogu Młodym Pokoleniem. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaproszenie i czekamy na następne wydarzenia z zakresu rozwoju oraz kształcenia samorządów uczniowskich!

Maria Jaworska, IIC

Galeria