Wpłaty za duplikaty

29 września 2013

Wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji lub duplikatu świadectwa należy dokonać na wskazane konto:

Odbiorca wpłaty: I Liceum Ogólnokształcące ul. Słowackiego 4, 56-400 Oleśnica
Nr konta: 88 9584 0008 2001 0011 4677 0002
Treść wpłaty: opłata za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji
Kwota: 9zł – duplikat legitymacji, 26zł – duplikat świadectwa