W poniedziałek 23 września br. uczniowie IIID, IIC, IC i IG uczestniczyli w spotkaniu  z  p. Aleksandrą Głowacką, absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Pani Głowacka ukończyła również Studia Doktoranckie Nauk Prawnych. Jest też absolwentką Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracuje jako adwokat. Oprócz tego jest wykładowcą na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Sam wykład świetnie wpisał się w realizowane aktualnie zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Z pewnością dzięki niemu uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o prawie, zwłaszcza rodzinnym. Wykładu wysłuchała również Dyrekcja naszej szkoły: mgr Marzena Helińska  i mgr Katarzyna Niesobska-Łacny. Dyrektor Helińska serdecznie podziękowała za pouczający i dotykający ważnych problemów społecznych wykład. Jednoczenie wręczyła prelegentce pamiątkowy dyplom.

Agnieszka Rottau-Bracka