Z wielką satysfakcją przedstawiamy wyniki egzaminu maturalnego  absolwentów naszej szkoły w roku 2019.  Do egzaminów przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich tj. 153 osoby.  W sesji majowej zdawalność wyniosła  98,7 %, po sesji poprawkowej 99,3 % , co oznacza, że egzaminu maturalnego nie zdał tylko 1 uczeń. 27 uczniów zdało maturę z jednego przedmiotu na poziomie 100 %To wielki sukces absolwentów, którzy po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w październiku rozpoczęli studia na wybranych kierunkach. Nasza szkoła jest zdecydowanym liderem wśród liceów miasta i powiatu, świadczą o tym nie tylko egzaminy na poziomie podstawowym, ale również wyniki osiągane z przedmiotów rozszerzonych. 

Czas i wysiłek włożony w przygotowanie się do egzaminów maturalnych, przyniosły wspaniałe efekty. Uczniowie naszego liceum poradzili sobie na maturze i jesteśmy przekonani, że również jako studenci osiągną sukces. Wyniki maturalne naszych absolwentów są jednocześnie potwierdzeniem  skuteczności  działań szkoły.  Wysoka jakość kształcenia wynika  z profesjonalnych metod nauczania, współpracy z uczelniami wyższymi,  systemu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego  oraz  systematycznego diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów.  Ogromne efekty przynosi również wsparcie uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce. W sytuacjach trudnych uczniowie korzystają z zajęć wyrównawczych, w czasie których przy pomocy doświadczonych nauczycieli udaje się zwykle pokonać  trudności.