Wyniki wyborów do SU

1 października 2013

Wybory do SU na rok szkolny 2013/2014

Liczba uprawnionych do głosowania: 424
Liczba wydanych kart: 344
Liczba głosów ważnych: 336
Liczba głosów nieważnych: 8

Głosów ważnych oddano:

1. Rafał Mól, Kl. IIA – 88 głosów
2. Krzysztof Białek, Kl. IIC – 61 głosów
3. Jakub Kłosowski, Kl. IIA – 46 głosów
4. Aleksandra Marciniak, Kl. ID – 38 głosów
5. Piotr Taciak, Kl. IB – 38 głosów

6. Julia Nowacka, Kl. IC – 28 głosów
7. Maciej Janik, Kl. IB – 25 głosów
8. Mateusz Lisiecki, Kl. IA – 12 głosów

Skład Komisji Wyborczej:

Przewodniczący: Wojciech Harbacewicz, Kl. IIIB
Z-ca Przewodniczącego: Kamil Jarki, Kl. ID
Sekretarz: Małgorzata Perczak, Kl. IIC