Po raz kolejny ekolodzy z I LO w Oleśnicy znaleźli się wśród uczestników wojewódzkiego etapu XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Celem olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej i odpowiednich postaw względem środowiska przyrodniczego, a także budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Olimpiada ma za zadanie pobudzać aktywność badawczą, inspirować do podejmowania inicjatyw działań praktycznych na rzecz ochrony przyrody, poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi. W tym roku naszą szkołę reprezentowali Kaja Buła uczennica klasy IIC i Aleksander Kaczmarski uczeń klasy IIIC. Przygotowując się do olimpiady samodzielnie poszerzali wiedzę teoretyczną i praktyczną z ekologii, co pozwoliło im osiągnąć bardzo dobry wynik.Opiekunem uczniów była nauczycielka biologii dr Urszula Janicka. Serdecznie gratulujemy uczniom!