Dnia 23.10.2019 roku klasa IE wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej w ramach patronatu, którym objęta jest nasza szkoła przez uczelnię wyższą. Temat zajęć „Badanie zjawiska fotoelektrycznego” był zgodny z realizacją podstawy programowej, więc uczniowie mogli sprawdzić w praktyce omówioną na lekcji teorię. Zajęcia poprowadziła pani dr. inż Anna Hajdusianek razem z Panią mgr Katarzyną Gwóźdź – opiekunką pracowni. Klasą opiekowali się mgr Krzysztof Szymański oraz mgr Łukasz Perczak – nauczyciel fizyki.

Galeria