W dniu 28. 01. 2020 roku odbyły się zajęcia z fizyki prowadzone przez panią dr inż. Annę Hajdusianek z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Adresatami lekcji były klasy IA, IIA i IIIA o profilu politechnicznym. Wszystkie zajęcia poruszały treści zgodne z podstawą programową z fizyki i uzupełniały wiedzę i umiejętności nabyte podczas lekcji fizyki z p. Łukaszem Perczakiem – nauczycielem naszej szkoły. Uczniowie klasy IA  badali ruch jednostajny pęcherzyka powietrza, podobnie jak uczniowie klasy IIA, którzy ponadto zajęli się własnościami dźwięku. Klasa IIIA mogła konstruując obwody elektryczne sprawdzić podstawowe prawa związane z przepływem prądu elektrycznego. Przypominamy, że zajęcia odbyły się w ramach porozumienia naszej szkoły z PWr., które zostało podpisane w zeszłym roku szkolnym. Politechnika objęła wówczas patronatem siedem szkół z województwa dolnośląskiego, których absolwenci osiągają później wysokie wyniki w nauce na uczelni jako studenci wybranych wydziałów.