22 czerwca 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy odbył się  apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018, połączony z Galą Słowaka 2018. W uroczystości udział wzięli: p. Marzena Helińska dyrektor szkoły, p. Katarzyna Niesobska-Łacny wicedyrektor, zaproszeni goście: p. Krzysztof Sycianko członek Zarządu Powiatu Oleśnickiego, p. Joanna Michalik Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Anna Kołacińska i p. Sylwia Sendek – przedstawicielki  Rady Rodziców, p. Magdalena Opala pracownik Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, koordynator do spraw współpracy ze szkołami, p. Ewa Bilewicz pracownik Sky Blue School oraz przyjaciele i ofiarodawcy szkoły.

Galeria zdjęć

Pani dyrektor Marzena Helińska oraz  p. Krzysztof Sycianko wraz z wychowawcami klas, wręczyli świadectwa z wyróżnieniem i  nagrody dla uczniów oraz  listy gratulacyjne dla ich rodziców:

 • z klasy I a wraz z wychowawczynią p Justyną Krupką wystąpili: Damian Szuster, Aleksandra Machelak, Kamil Owcarz, Norbert Gajek, Szymon Śliwiński, Anna Wajdel
 • z klasy I b wraz z wychowawczynią p. Ewą Lubońską wystąpili: Kornelia Droga, Monika Gwiazdowska, Katarzyna Kaczorowska, Aleksandra Kasprzyszak, Patrycja Klek, Kacper Kokornarczyk, Sara Księżyk, Magdalena Majkowska, Bogumiła Marczewska, Zuzanna Nowak, Patrycja Pitra, Paulina Schab, Agnieszka Sikora, Hanna Sobkowiak, Agata Strycharczyk, Aleksandra Wróbel, Natalia Zobek
 • z klasy I c wraz z wychowawczynią p. Izabelą Przyłęcką wystąpili: Martyna Chowańska, Weronika Pitra, Wiktoria Wołoszyn, Andżelika Żolińska
 • z klasy I d wraz z wychowawczynią p. Katarzyną Śliwińską wystąpili: Zuzanna Błaszczyk, Małgorzata Dyzio, Klaudia Lorek, Wiktoria Michalik, Kamila Szmalec
 • z klasy II a  wraz z wychowawczynią p.  Agnieszką Abramowicz wystąpili: Jan Braciszewicz, Kamila Krzesak, Paulina Wrzesińska
 • z klasy II b wraz z wychowawcą p. Joanną Siedlecką wystąpiła: Małgorzata Tomczuk
 • z klasy II c wraz z wychowawczynią p. Magdaleną Ciurą wystąpili: Kornel Jarosz, Aleksandra Lorek, Agata Marszałek, Natalia Pluta, Ada Polak, Julia Wolska, Wiktoria Wrońska     
 • z klasy  II d wraz z wychowawczynią p. Urszulą Janicką wystąpili: Anna Gąszczak, Julia Procajło 
 • z klasy II e wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Dąbrówką-Poszwa wystąpiła: Malwina Mróz 

Pani dyrektor wręczyła także listy gratulacyjne Julii Robak z klasy II E oraz Szymonowi Maćkale z klasy II B, którzy uzyskali mandat Młodego Posła w ramach XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, zorganizowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instytut Pamięci Narodowej. Listy gratulacyjne otrzymały również uczennice z klasy I D, które uzyskały tytuł finalistek w IV edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Wiktoria Banaś, Natalia Błaszczyk, Zuzanna Błaszczyk, Aleksandra Nawrot, Wioletta Krzak, Wiktoria Michalik, Klaudia Lorek, Kamila Szmalec i Małgorzata Dyzio. Opiekunem finalistek i posłów jest p. Anetta Grzesik-Robak. Garatulacje!

Podziękowania za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach odebrali: Mateusz Marciniszyn z klasy I A – za reprezentowanie szkoły w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności z opiekunem p. Izabelą Przyłęcką,   Maciej Kołaciński z klasy II A – za udział w XLII Olimpiadzie  Języka Angielskiego z opiekunem p. Robertem Czarkowskim, Nel Faltyn z klasy II A i Aleksandra Lorek z klasy II C – za reprezentowanie szkoły w Olimpiadzie Geograficznej i Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym  z opiekunem p. Izabelą PrzyłęckąAdrian Lis z klasy II C i Malwina Mróz z klasy II E za udział w Olimpiadzie Solidarności z opiekunem p. Krzysztofem SzymańskimMalwina Mróz z klasy II E za reprezentowanie szkoły podczas XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z opiekunem p. Małgorzatą Dąbrówką-Poszwą,  Jan Czop,  Damian Szuster  z klasy I A i Paulina Szatkowska z klasy II E  za udział w Olimpiadzie Historycznej z opiekunem  p. Krzysztofem Szymańskim, Piotr Sakowski z klasy II C  – za reprezentowanie szkoły w  XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej wraz z opiekunami p. Urszulą Janicką i p. Urszulą Rafalska, Agnieszka Jażdżewska z klasy II B – Laureatka XIV edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz z opiekunem p. Łukaszem Perczakiem.

 Nagrody za konkursy szkolne odebrali: 

– w I Konkursie Wiedzy o I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy

 • Anna Gąszczak z klasy II D za zajęcie III miejsca
 • Jakub Heliński z klasy II C za zajęcie II miejsca
 • Aleksandra Lorek z klasy II C za zajęcie I miejsca

Opiekun – p. Krzysztof Szymański

– w Szkolnym Konkursie Czytelniczym z Języka Angielskiego nagrodę otrzymała

 •  Dominika Janicka z klasy I D 

Opiekun – p. Monika Kwiatek 

– w Konkursie na ekslibris biblioteki szkolnej nagrodę otrzymała

 • Aleksandra Borecka z klasy II C

Opiekunowie: pMarta Faiga i p. Aleksander Radzyniak

– w Konkursie pt. „Książki o tematyce biologicznej są pasjonujące” :

 • Patrycja Klek z klasy I B – za I Miejsce
 • Kornelia Droga i Natalia Zobek z klasy I B – wyróżnienie

Opiekunowie: p. Marta Faiga i p. Urszula Janicka

Podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w życie społeczności szkolnej, reprezentujący szkołę w środowisku lokalnym i wykazujący szerokie zainteresowania samorządnością otrzymali:

– Szkolny Poczet Sztandarowy:

 • Szymon Maćkała z klasy II B
 •  Marta Galik z klasy II C
 •  Izabella Budziszewska z klasy II D
 •  Radosław Kubiak z klasy II A
 •  Damian Szuster z klasy I A
 •  Marika Mróz i Julia Mróz z klasy I C

Opiekun p. Izabela Przyłęcka

– Prezydium Samorządu Uczniowskiego: 

 • Tomasz Cencner z klasy II A
 • Kornela Jarosza z klasy II C
 • Gabriela Stala z klasy II E
 • Kamil Owcarz z klasy I A

Opiekun p. Magdalena Czarkowska 

Młodzieżowa Rada Miasta:

 • Wiktoria Komolko z klasy II A, która w tym roku pełniła funkcję przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta;
 • Julia Robak i Julia Kuchczyńska z klasy II E

Opiekun p. Krzysztof Szymański

W konkursie organizowanym przez Samorząd Uczniowski na najlepsze stoisko XVI Jarmarku Bożonarodzeniowego nagrodę otrzymała klasa I A.

W akcji charytatywnej rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, za zbiórkę nakrętek dla fundacji „Warto Pomagać” pierwsze miejsce przypadło klasie II A, drugie klasie II B a trzecie klasie II C.

Za udział w organizacji akcji #KOMÓRKOMANIA, mającej na celu rejestrację potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych dyplom odebrała klasa I C.

Dyplomy za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych otrzymali: 

Z klasy  I A Aleksandra Machelak, Damian Nasiadek, Dawid Sendek, Wiktoria Pierzga, Kacper Tomaszewski 

 Z klasy I B Patrycja Pitra, Bogumiła Marczewska, Hanna Sobkowiak, Agata Strycharczyk, Tymoteusz Skadorwa, Michał Kwaśny, Damodar Szuwalski

 Z klasy I C Wiktoria Hartlińska

Z klasy I D Dariusz Krystek, Aleksandra Pilarek,  Jakub Nowicki

 Z klasy II B Marcin Krawczak, Radosław Stochła 

Z klasy II C Weronika Korzeniowska, Tamara Krajewska, Jakub Heliński, Łukasz Tamborski, Adrian Lis, Aleksander Kaczmarski, Aleksandra Borecka, Dominika Łusiak, Agnieszka Piętka, Oliwia Powąska, Klaudia Charecka, Marta Galik

Z klasy II D Bartosz Mazurkiewicz, Weronika Piechowiak, Anna Łacna, Weronika Gołąbek, Natalia Rudzka, Dominika Woźniak

Za 100 % frekwencję na zajęciach szkolnych nagrody otrzymali:

 • Bogusława Marczewska z klasy I B
 • Kamil Banaś z klasy II A
 • Aleksandra Lorek z klasy II C
 •  Michał Ozga z klasy II D

Pani dyrektor złożyła podziękowania partnerom I LO, którzy w mijającym roku szkolnym rozwijały pasje naszych uczniów, a zajęcia przez nie prowadzone były ubogaceniem i inspiracją dla młodzieży:

p.  Magdalenie Opali koordynatorowi do spraw współpracy Wyższej Szkoły Filologicznej ze szkołami 

dr inż. Annie Hajdusianek przedstawicielowi Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

p.Edycie Polelejko-Perczakkierownikowi Laboratorium Analiz Lekarskich w Oleśnicy, za przeprowadzenie zajęć na temat  diagnostyki chorób i metod analizy materiału biologicznego

p. Ewię Bilewicz  – pracownikowi Sky Blue School, która organizowała warsztaty językowe z wolontariuszami dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego

Podziękowania dla rodziców oraz osób, które w mijającym roku szkolnym szczególnie wspierały naszą szkołę swoim zaangażowaniem i wszechstronną pomocą:

p. Joanna Michalik – przewodnicząca Rady Rodziców

p.Magdalena Hańczyńska – Kwaśny i p. Sylwia Sendek – przedstawicielki Rady Rodziców

p.Henryk Cencner  – przedstawiciel firmy ROM

p. Anna Kołacińska za pomoc przy modernizacji bazy dydaktycznej szkoły

–  p. Małgorzata Pętlicka  za pomoc przy organizacji Festiwalu Nauki

Podziękowania za zaangażowanie się w organizację wymiany międzynarodowej z partnerską szkołą Gymnasium Laurentianum w Warendorfie otrzymali rodzice: p. Ewa Omiecina, p. Magdalena i Adam Schab, p. Agata i Paweł Strycharczyk, p. Iwona Szuwalska, p. Sylwia i Dariusz Sendek, p. Barbara i Dariusz Błaszczyk, p. Lucyna i Krzysztof Orzechowscy, p. Joanna i Mariusz Michalik, p. Renata i Krzysztof Szmalec

Apel prowadzili uczniowie Marta Kaczmarz i Norbert Gajek.

Uroczystość zorganizowały p. Magdalena Czarkowska i p. Katarzyna Niesobska-Łacny.