Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz Zarządzenia Starosty Oleśnickiego Nr 20 z dnia 13 marca 2020 r. zarządzam, co następuje:

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem w powiecie oleśnickim, w trosce o zdrowie obsługiwanych klientów i pracowników, wprowadza się zmianę organizacji pracy w I Liceum Ogólnokształcącym  w Oleśnicy.

Interesantom zaleca się:

  • jak najdalej idące ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami szkoły przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez szkołę i składanie wizyt w jej siedzibie jedynie wymagających osobistego stawiennictwa;
  • wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami tj. kontakt telefoniczny, korespondencyjny i korespondencja mailowa, dziennik elektroniczny  w  przypadku uczniów, rodziców i prawnych opiekunów

Dane kontaktowe:

I Liceum Ogólnokształcące im.  Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

ul. J. Słowackiego 4

56-400 Oleśnica

tel: (71) 314-32-80

e-mail: lo1@olesnica.pl

  1. Osobista obsługa interesantów zostaje ograniczona od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.
  2. W przypadku spraw pilnych, możliwa będzie wizyta w szkole po uprzedniej rejestracji telefonicznej na konkretną godzinę pod numerem telefonu 71 314 32 80
  3. Sekretariat szkoły pracuje w godz. 8:00– 15: 00

Zarządzenie wchodzi w życie 16 marca 2020 r. i obowiązuje do jego odwołania.

Marzena Helińska

Dyrektor szkoły