Zmarł Stanisław Dziedzic

19 października 2018

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p.   Stanisława Dziedzica

Wyjątkowego Nauczyciela kilku pokoleń absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, cenionego pedagoga i wspaniałego człowieka.  Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składają  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy  oraz Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.