Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Aktualności

W tym roku mandaty posła  Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM) uzyskały Kalina Maciejewska i Wiktoria Marczuk z klasy 1d , otrzymując najlepszy wynik w województwie dolnośląskim (26/26 pkt)! Wynik ten otworzył młodym Posłankom drogę do pracy w Komisji SDiM. Miło nam zakomunikować, że w trakcie obrad Komisji Kalina została wybrana na stanowisko Marszałka Sejmu Dzieci i Młodzieży, a Wiktoria na przewodniczącą podkomisji !!!!  W dniach 14 – 15 maja 2022 r. w Warszawie Komisja  wypracowała projekt uchwały, którą wszyscy posłowie będą procedować w dniu 1 czerwca.  Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych obrad w czasie posiedzenia Sejmu w czerwcu. Opiekunką uczennic jest dr Anetta Grzesik-Robak – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie.

W poniedziałek 16 maja rusza rekrutacja do szkól ponadpodstawowych.

Kandydaci mogą rejestrować się na stronie:  

        https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Po założeniu konta oraz wybraniu klas należy wydrukować wniosek i dostarczyć go do szkoły pierwszego wyboru.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, która w  przyjazny sposób przeprowadzi Was przez proces rekrutacji w Naszym Liceum :

https://lo1.olesnica.pl/wp-content/uploads/2022/04/Rekrutacja.pdf

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy zajęło wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu liceów 2022 portalu Wasza Edukacja. Podczas tworzenia rankingu liceów, uwzględnione zostały wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej z lat 2019-2021. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE oraz MEiN. „Jedynka” z wynikiem 56,043 pkt. zajęła 298 miejsce wśród 1812 liceum z całej Polski, tym samym plasując się na 14 miejscu w województwie i pierwszym miejscu w powiecie! Sukces jest wynikiem współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, rodziców i lokalnych władz samorządowych, dbających o dobre warunki pracy szkoły.

Link do rankingu: http://waszaedukacja.pl/ranking/polska/licea

Miło nam zakomunikować, że Filip Żyła z klasy 3c przeszedł z sukcesem etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o III RP i weźmie udział w zawodach centralnych, które odbędą się  w Białymstoku w dniu 4 czerwca. Udział w tej olimpiadzie wpisał się na trwałe w tradycję naszej szkoły, bowiem Filip jest drugim uczniem, który osiągnął już na tym etapie tak duży sukces. Filip jest zaangażowany nie tylko w swój rozwój intelektualny, koncentrując się szczególnie na naukach społecznych, ale także jest aktywny poza szkołą w grupie Młodych Demokratów. To uczeń z pasją i konsekwentny w realizacji zamierzonego celu.  Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku był także posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży. Opiekunem merytorycznym jest dr Anetta Grzesik-Robak. Życzymy Filipowi  powodzenia  w zmaganiach w czerwcu!

A.G.R.

To niebywały sukces! W tym roku zgłosiło się aż 8 dwuosobowych zespołów, które podjęły się walki o mandaty Młodego Posła i wszyscy te mandaty zdobyli! Pobiliśmy swój własny rekord, ponieważ do tej pory najliczniejsza grupa posłów liczyła 10 osób.  Link do wyników: https://www.sdim.edu.pl/wyniki

Od kilku lat nasze Liceum co roku ubiega się o mandaty Młodego Posła i zawsze z powodzeniem. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną szkołą w Powiecie Oleśnickim z takimi osiągnięciami, z tak rozwiniętymi działaniami z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Naszych uczniów merytorycznym i metodycznym wsparciem objęła dr Anetta Grzesik- Robak, która w ciągu ostatnich lat wypromowała wielu Młodych Posłów w naszej szkole.  W tym roku uczniowie musieli stworzyć stronę internetową lub nagrać film o wybranym żołnierzu Narodowych Sił Zbrojnych lub Armii Krajowej w kontekście wartości, które były im bliskie i za które oddawali życie. Wybór nie był łatwy, ponieważ wielu wspaniałych patriotów wydała nasza polska ziemia. Te wybory okazały się szczęśliwe i  projekty zostały ocenione bardzo wysoko.  Podczas obrad SDiMi przez cały najbliższy rok będą nas reprezentować:

Więcej

Z dumą i radością informujemy, że po raz pierwszy w historii naszej szkoły finalistą 51 Olimpiady Biologicznej został Jakub Kurzawa, uczeń klasy III B o profilu biologiczno-chemicznym.

Jakub to wyjątkowy chłopak, inteligentny i błyskotliwy. Indywidualista lubiany przez kolegów i nauczycieli. Odznacza się wielką kulturą osobistą i poczuciem humoru. Nie pracuje dla stopni, ale doskonali to, co go pasjonuje. Tytuł finalisty uzyskany podczas 51 Olimpiady Biologicznej stanowi konsekwentne i zasłużone dopełnienie jego predyspozycji intelektualnych oraz osiągania wytyczonych celów, między innymi nie zdawania egzaminu maturalnego z biologii:) W tym momencie stało się to już faktem, gdyż finalista dzięki uzyskanemu wynikowi (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów) uzyskuje zaświadczenie o uzyskaniu 100% punktów z tego egzaminu.

Więcej

Miło nam zakomunikować, że Julia Kowalczyk z klasy 3g uzyskała tytuł finalisty w ogólnopolskim konkursie o Senacie RP pt. Senat Rzeczypospolitej Polskiej- jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej.  Etap centralny odbył się 8 kwietnia 2022 r. w Warszawie w siedzibie Senatu RP. Sam pobyt na terenie wyższej izby parlamentu został połączony ze zwiedzaniem budynku polskiego parlamentu. Opiekunem merytorycznym była dr Anetta Grzesik- Robak. Serdecznie Julii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Hanna Helińska, uczennica  klasy  2 d, została finalistką programu FLEX. Rok szkolny 2022/2023 spędzi w USA, uczęszczając do amerykańskiej szkoły.

Future Leaders Exchange Program (FLEX) to całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA, program wymiany dla uczniów szkół średnich. Każdy finalista Programu FLEX mieszka z rodziną goszczącą go przez cały rok szkolny, aby lepiej poznać amerykańskie wartości, uczęszczać do szkoły średniej w USA i przybliżyć Amerykanom wiedzę o swoim ojczystym kraju.

Warto podkreślić, że Program FLEX pokrywa następujące koszty:

  • podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski,
  • miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych,
  • zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku,
  • program szkolny w amerykańskiej szkole średniej,
  • szkolenie przedwyjazdowe,
  • udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA,
  • ubezpieczenie medyczne.
Więcej

28 kwietnia 2022 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał VII Powiatowego  Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk.

Więcej

W dniu 28.04.2022 roku odwiedziliśmy Bibliotekę Miejską im. Mikołaja Reja w Oleśnicy. Przywitali nas pani Anna Zielińska-Rybak i pan Stanisław Król. Najpierw obejrzeliśmy mural na budynku biblioteki i dowiedzieliśmy się, że wykonali go artyści  pochodzący z Ukrainy. Zapoznaliśmy się z ofertą, którą przygotowali dla nas pracownicy biblioteki. Każdy otrzymał broszurę w języku ukraińskim z ważnymi informacjami. Następnie zwiedziliśmy czytelnię, wypożyczalnię dla dorosłych i dla dzieci. Szczególnie zainteresowała nas prezentacja strony internetowej biblioteki. Wszyscy słuchali z zaciekawieniem pana Stanisława Króla, który opowiedział nam o różnych wydarzeniach odbywających się na terenie biblioteki. Niektórzy z nas zapisali się do biblioteki i wypożyczyli pierwsze książki. Na zakończenie wizyty obejrzeliśmy salę konferencyjną. Naszymi opiekunami były pani Inna Dytynchenko i pani Teresa Biegała.

Tymur Fenko