12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Aktualności

W poniedziałek 16 maja rusza rekrutacja do szkól ponadpodstawowych.

Kandydaci mogą rejestrować się na stronie:  

        https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Po założeniu konta oraz wybraniu klas należy wydrukować wniosek i dostarczyć go do szkoły pierwszego wyboru.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, która w  przyjazny sposób przeprowadzi Was przez proces rekrutacji w Naszym Liceum :

https://lo1.olesnica.pl/wp-content/uploads/2022/04/Rekrutacja.pdf

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy zajęło wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu liceów 2022 portalu Wasza Edukacja. Podczas tworzenia rankingu liceów, uwzględnione zostały wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej z lat 2019-2021. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE oraz MEiN. „Jedynka” z wynikiem 56,043 pkt. zajęła 298 miejsce wśród 1812 liceum z całej Polski, tym samym plasując się na 14 miejscu w województwie i pierwszym miejscu w powiecie! Sukces jest wynikiem współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, rodziców i lokalnych władz samorządowych, dbających o dobre warunki pracy szkoły.

Link do rankingu: http://waszaedukacja.pl/ranking/polska/licea

Miło nam zakomunikować, że Filip Żyła z klasy 3c przeszedł z sukcesem etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o III RP i weźmie udział w zawodach centralnych, które odbędą się  w Białymstoku w dniu 4 czerwca. Udział w tej olimpiadzie wpisał się na trwałe w tradycję naszej szkoły, bowiem Filip jest drugim uczniem, który osiągnął już na tym etapie tak duży sukces. Filip jest zaangażowany nie tylko w swój rozwój intelektualny, koncentrując się szczególnie na naukach społecznych, ale także jest aktywny poza szkołą w grupie Młodych Demokratów. To uczeń z pasją i konsekwentny w realizacji zamierzonego celu.  Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku był także posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży. Opiekunem merytorycznym jest dr Anetta Grzesik-Robak. Życzymy Filipowi  powodzenia  w zmaganiach w czerwcu!

A.G.R.

To niebywały sukces! W tym roku zgłosiło się aż 8 dwuosobowych zespołów, które podjęły się walki o mandaty Młodego Posła i wszyscy te mandaty zdobyli! Pobiliśmy swój własny rekord, ponieważ do tej pory najliczniejsza grupa posłów liczyła 10 osób.  Link do wyników: https://www.sdim.edu.pl/wyniki

Od kilku lat nasze Liceum co roku ubiega się o mandaty Młodego Posła i zawsze z powodzeniem. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną szkołą w Powiecie Oleśnickim z takimi osiągnięciami, z tak rozwiniętymi działaniami z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Naszych uczniów merytorycznym i metodycznym wsparciem objęła dr Anetta Grzesik- Robak, która w ciągu ostatnich lat wypromowała wielu Młodych Posłów w naszej szkole.  W tym roku uczniowie musieli stworzyć stronę internetową lub nagrać film o wybranym żołnierzu Narodowych Sił Zbrojnych lub Armii Krajowej w kontekście wartości, które były im bliskie i za które oddawali życie. Wybór nie był łatwy, ponieważ wielu wspaniałych patriotów wydała nasza polska ziemia. Te wybory okazały się szczęśliwe i  projekty zostały ocenione bardzo wysoko.  Podczas obrad SDiMi przez cały najbliższy rok będą nas reprezentować:

Więcej

Z dumą i radością informujemy, że po raz pierwszy w historii naszej szkoły finalistą 51 Olimpiady Biologicznej został Jakub Kurzawa, uczeń klasy III B o profilu biologiczno-chemicznym.

Jakub to wyjątkowy chłopak, inteligentny i błyskotliwy. Indywidualista lubiany przez kolegów i nauczycieli. Odznacza się wielką kulturą osobistą i poczuciem humoru. Nie pracuje dla stopni, ale doskonali to, co go pasjonuje. Tytuł finalisty uzyskany podczas 51 Olimpiady Biologicznej stanowi konsekwentne i zasłużone dopełnienie jego predyspozycji intelektualnych oraz osiągania wytyczonych celów, między innymi nie zdawania egzaminu maturalnego z biologii:) W tym momencie stało się to już faktem, gdyż finalista dzięki uzyskanemu wynikowi (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów) uzyskuje zaświadczenie o uzyskaniu 100% punktów z tego egzaminu.

Więcej

Miło nam zakomunikować, że Julia Kowalczyk z klasy 3g uzyskała tytuł finalisty w ogólnopolskim konkursie o Senacie RP pt. Senat Rzeczypospolitej Polskiej- jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej.  Etap centralny odbył się 8 kwietnia 2022 r. w Warszawie w siedzibie Senatu RP. Sam pobyt na terenie wyższej izby parlamentu został połączony ze zwiedzaniem budynku polskiego parlamentu. Opiekunem merytorycznym była dr Anetta Grzesik- Robak. Serdecznie Julii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Hanna Helińska, uczennica  klasy  2 d, została finalistką programu FLEX. Rok szkolny 2022/2023 spędzi w USA, uczęszczając do amerykańskiej szkoły.

Future Leaders Exchange Program (FLEX) to całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA, program wymiany dla uczniów szkół średnich. Każdy finalista Programu FLEX mieszka z rodziną goszczącą go przez cały rok szkolny, aby lepiej poznać amerykańskie wartości, uczęszczać do szkoły średniej w USA i przybliżyć Amerykanom wiedzę o swoim ojczystym kraju.

Warto podkreślić, że Program FLEX pokrywa następujące koszty:

  • podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski,
  • miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych,
  • zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku,
  • program szkolny w amerykańskiej szkole średniej,
  • szkolenie przedwyjazdowe,
  • udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA,
  • ubezpieczenie medyczne.
Więcej

28 kwietnia 2022 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbył się finał VII Powiatowego  Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Oleśnickiego.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, poznawanie roli psychologii w życiu współczesnego człowieka oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania tą dziedziną nauk.

Więcej

W dniu 28.04.2022 roku odwiedziliśmy Bibliotekę Miejską im. Mikołaja Reja w Oleśnicy. Przywitali nas pani Anna Zielińska-Rybak i pan Stanisław Król. Najpierw obejrzeliśmy mural na budynku biblioteki i dowiedzieliśmy się, że wykonali go artyści  pochodzący z Ukrainy. Zapoznaliśmy się z ofertą, którą przygotowali dla nas pracownicy biblioteki. Każdy otrzymał broszurę w języku ukraińskim z ważnymi informacjami. Następnie zwiedziliśmy czytelnię, wypożyczalnię dla dorosłych i dla dzieci. Szczególnie zainteresowała nas prezentacja strony internetowej biblioteki. Wszyscy słuchali z zaciekawieniem pana Stanisława Króla, który opowiedział nam o różnych wydarzeniach odbywających się na terenie biblioteki. Niektórzy z nas zapisali się do biblioteki i wypożyczyli pierwsze książki. Na zakończenie wizyty obejrzeliśmy salę konferencyjną. Naszymi opiekunami były pani Inna Dytynchenko i pani Teresa Biegała.

Tymur Fenko

29 kwietnia 2022 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego klas III. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Stanisław Stępień – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego, Pan Jan Bronś – Burmistrz Miasta Oleśnicy, Pan Aleksander Chrzanowski – Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy i Pani Anna Bednarska – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy. Pani dyrektor Marzena Helińska wraz z panią wicedyrektor Katarzyną Niesobską-Łacny i zaproszonymi gośćmi wręczyły wybitnie zdolnym absolwentom, którzy uzyskali bardzo wysoką średnią, świadectwa ukończenia szkoły oraz pogratulowała sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Klasa 3e

Elwira Nowicka (5,17), Natalia Żyszkiewicz (5,12), Robert Boral (5,11), Nikola Kaletka (5,06), Aleksander Wolski (5,06), Aleksander Jaremków (4,94), Adrianna Szwabińska (4,94), Marcin Zdunek (4,89), Łukasz Gołębiowski (4,88), Gabriela Wyrwał (4,82), Rami Matouk (4,76).

Klasa 3f

Aleksandra Gurbierz (5,50), Weronika Kyrcz (5,19), Zuzanna Czarkowska (5,13), Szymon Kamiński (5,13), Joanna Śliwińska (5,00), Patrycja Fiedziuk (4,94), Anna Jednoróg (4,94), Kornelia Morka (4,88), Oktawia Stempin (4,88), Martyna Stępień (4,88), Miłosz Żurawski (4,88), Iga Klapa (4,81), Barbara Dębska (4,75), Maja Maściuk (4,75), Oliwia Żyszkiewicz (4,75).

Klasa 3g

Julia Kowalczyk (5,18), Julia Wójcik (5,00), Dominik Olszczyński (4,94), Kacper Kowalczyk (4,89), Iwo Góra (4,88), Alicja Leśniak (4,82), Jakub Krzekotowski (4,76), Agata Sławna (4,76).

Więcej