STREFA PSYCHE Uniwersytetu SWPS20 lutego 2019 r. w ramach wydarzenia STREFA PSYCHE Uniwersytetu SWPS w naszej szkole odbyły się wydarzenia psychologiczne dla młodzieży – warsztat „Twórcze i efektywne uczenie się” oraz wykład „Jak polubić samego siebie?” Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie mogli dowiedzieć się jak twórczość, kreatywność oraz nieszablonowe myślenie może wspierać proces uczenia się i przyswajania nowych informacji. Podczas wykładu można było dowiedzieć się jak budować poczucie własnej wartości oraz co pomaga w zdrowym myśleniu o sobie samym i otaczającym nas świecie. Zajęcia przeprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu- p. Zofia Szynal i p. Mateusz Falkiewicz. Koordynatorem wydarzenia w szkole była p. Katarzyna Wyżyn.