24.01. - Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Aktualności

Niezmiernie miło nam poinformować, że w I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy kolejny rok z rzędu zdobyło „Srebrną Tarczę” w prestiżowym Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektyw 2022! Nasza szkoła uplasowała się na 20. miejscu w województwie dolnośląskim i 283. w rankingu krajowym!

Ranking powstał z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

O bardzo dobrej i stałe kondycji edukacyjnej naszej szkoły świadczy wysoka zdawalność egzaminu maturalnego oraz sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Dziękujemy całej społeczności szkolnej za rzetelną pracę i współpracę dającą zasłużoną satysfakcję.

Ranking główny liceów

Ranking dolnośląski

M.F.

źródło: Perspektywy