24.01. - Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Aktualności

Nasz szkoła bierze udział w inicjatywie profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”, która została opracowana zgodnie z koncepcją 9 wskazówek radzenia sobie w sytuacji kryzysowej (Znane są one z programu profilaktycznego Nawigacja w Kryzysie opracowanego w 2020 roku przez IPZIN). Ich istotą jest wsparcie młodzieży i całego środowiska rodzinnego oraz szkolnego, a także zmotywowanie do wyciągnięcia wniosków z sytuacji kryzysu w taki sposób, aby przedłużający się, trudny czas w którym teraz żyjemy, nie tylko nie pogłębił trudności na poziomie psychiki, ale też stał się okazją do pozytywnych przemian w życiu młodego człowieka. Więcej informacji na stronie programu NAWIGACJA W KAŻDĄ POGODĘ.

A.F.

Drodzy uczniowie!
W tym roku postanowiliśmy rozpocząć nową tradycję szkolną. W naszej szkole pojawi się puszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 
Z tej właśnie okazji w każdy piątek na godzinach wychowawczych tj. 4 godzina lekcyjna, Samorząd Uczniowski będzie chodził po klasach z puszką i zbierał pieniądze. W tym roku zbieramy pieniądze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 
Więcej