Nagrody Słowaka przyznane!Zakończenie roku szkolnego w naszym Liceum od wielu lat wiąże się z tradycją przyznawania Nagród Słowaka tym Uczniom i Uczennicom naszej szkoły, którzy w sposób szczególny angażują się w szkolne życie, dzieląc się ze społecznością liceum swoimi pasjami, wiedzą, umiejętnościami wykraczającymi ponad przeciętność.

Miło nam więc poinformować, że w wyniku tegorocznych obrad Kapituły, które odbyły się 08.06.2022 r., wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

 1. W kategorii: Humanista – Filip Żyła, kl. 3c.

Filip uzyskał w bieżącym roku szkolnym tytuł finalisty centralnego etapu Olimpiady Wiedzy o III RP. Uczeń konsekwentnie pracuje nad swoim rozwojem naukowym w zakresie nauk społecznych. Uczestniczył w olimpiadzie także w roku ubiegłym, w którym też zdobył mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. Do swoich obowiązków podchodzi rzetelnie i odpowiedzialnie.

 1. W kategorii: Poliglota – Hanna Helińska, kl. 2d.

Uczennica jest uzdolniona językowo. W roku szkolnym 2021/2022 uzyskała status finalistki Future Leaders Exchange Program, finansowanego w całości przez Departament Stanu USA całorocznego programu wymiany dla szkół średnich.

Hanna jest jednym z 38 tegorocznych finalistów FLEX Poland, wybranych spośród ok. 3 tysięcy kandydatów. Wyboru finalistów dokonał niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych. Selekcja była oparta o analizę osiągnięć, listów rekomendacyjnych, znajomości języka angielskiego oraz stanu zdrowia. Kandydaci musieli przejść trzyetapowy proces rekrutacji, który obejmował: pisanie esejów w języku angielskim (łącznie sześć prac), rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane w języku angielskim, testy sprawdzające poziom opanowania języka angielskiego (EF SET, ELTiS).

Uczennica jest bardzo aktywna również w konkursach językowych w naszej szkole. Wraz z klasą zajęła I miejsce w konkursach z okazji Dnia Języków Obcych oraz Dnia Życzliwości.

 1. W kategorii: Przyrodnik – Jakub Kurzawa, kl. 3b.

Jakub jest nie tylko pasjonatem nauk przyrodniczych. To uczeń o wielorakich zainteresowaniach i umiejętnościach, inteligentny i błyskotliwy indywidualista, który nie pracuje dla stopni, ale doskonali to, co go pasjonuje. Jego wszechstronne uzdolnienia i pasja biologiczna przyniosły mu w tym roku szkolnym wspaniałe osiągnięcia. Jakub został laureatem XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz finalistą 51. Olimpiady Biologicznej. Każdy z tych konkursów jest bardzo wymagający i przygotowanie się do nich stanowiło nie lada wyzwanie, z którego Jakub wywiązał się znakomicie.

 1. W kategorii: Samorządowiec – Kinga Karolak z kl. 3g.

Kinga jest ponadprzeciętnie zaangażowana w życie społeczne szkoły. W tym roku szkolnym pełni funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego ILO i do swojego zadania podchodzi bardzo sumiennie, z wielkim oddaniem; aktywnie działa na rzecz harmonijnego, ale i urozmaiconego funkcjonowania w szkole społeczności uczniowskiej. Ponadto uczennica angażuje się w rozmaite wolontariaty – współpracowała przy organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tegorocznej akcji Szlachetna Paczka, czy też Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego. Kinga jest też harcerką – przyboczną w 69 DSH „Kilimandżaro”.

 1. W kategorii: Sportowiec – Kacper Kowalczyk z kl. 3g.

Kacper to uczeń o bardzo wysokiej kulturze osobistej, zaangażowany w życie szkoły, uzdolniony ruchowo; rozwija swoje pasje sportowe na zajęciach pozalekcyjnych oraz na zawodach klubowych, osiągając wysokie lokaty.

W bieżącym roku szkolnym uzyskał m.in.:

 • II miejsce w Finale Dolnośląskich Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży w Karate Olimpijskim, w kategorii kumite indywidualne chłopców 2004-2002 r.
 • II miejsce w Finale Dolnośląskich Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży w Karate Olimpijskim, w kategorii kata indywidualne chłopców 2004-2002 r.
 • I miejsce (drużynowo) w 25th EuropeanFudokan Karate Championship – Kumite Team, Junior;
 • III miejsce w Finale Strefy Wrocławskiej Licealiady Młodzieży w Koszykówce Chłopców;
 • III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa Opolskiego w Karate Tradycyjnym, w kategorii kumite mężczyzn;
 • III miejsce w Pucharze Polski w Karate 2021 Japan Karate Association, w kategorii kumite mężczyzn 18+.

…a to tylko niektóre z jego osiągnięć. Gratulujemy!

 1. W kategorii: Artysta – Katarzyna Orlikowska, kl. 2a.

Katarzyna w bieżącym roku szkolnym reprezentowała szkołę w rozmaitych konkursach artystycznych, na których też zdobyła znakomite osiągnięcia:

 • wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Bawimy się lalkami”’;
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Wolni od uzależnień”;
 • Tytuł laureata w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jesienne fantazje”.

Ponadto uczennica miała okazję zaprezentować swoje prace plastyczne podczas szkolnego wernisażu, publikuje je także na portalach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram.

 1. W kategorii: Wolontariusz – Natalia Schwinge i Zuzanna Paszkowska, kl. 2a

Z inicjatywy uczennic pojawiła się w szkole „Różowa skrzyneczka”, która służy przeciwdziałaniu zjawisku tzw. ubóstwa menstruacyjnego. W związku z tym dziewczęta przeprowadziły też w naszym Liceum kampanię informacyjną – rozwiesiły w szkole własnoręcznie przygotowane plakaty, napisały artykuł na stronę internetową szkoły. 8 marca odbyła się zbiórka funduszy na środki higieniczne, które są od tego czasu systematycznie uzupełniane.

 1. W kategorii: Słowak dla klasy – klasa 3d, wychowawca – p. Anna Płaneta

Uczniowie kl. 3d wyróżniają się kulturalnym zachowaniem w szkole i poza nią, są uczynni, koleżeńscy, bezinteresownie pomagają innym. Cechuje ich uczciwość, życzliwość, tolerancja, empatia. Z szacunkiem odnoszą się do innych osób. Chętnie uczestniczą w pracach na rzecz klasy i szkoły poprzez realizację wielu przedsięwzięć promujących I Liceum Ogólnokształcące. W bieżącym roku szkolnym aktywnie uczestniczyli we wszystkich tegorocznych wydarzeniach, takich jak: Urodziny Julka, Andrzejki w Szkocką Kratę, Dzień Języków Obcych, Szkoła do Hymnu.Przygotowali i poprowadzili apel z okazji pożegnania klas III, uczestniczyli w projektach, takich jak Narodowe Czytanie, Szlachetna Paczka, promowanie czytelnictwa (we współpracy ze szkolną biblioteką – wykonali zdjęcia nawiązujące do okładek lektur). Całą klasą uczestniczyli w Maratonie Pisania Listów Amnesty International. Współpracowali z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy realizacji rozmaitych projektów z okazji świąt narodowych. To tylko nieliczne spośród aktywności, w których uczniowie mieli okazję wykazać się sumiennością, solidarnością i umiejętnością współpracy.

 1. W kategorii: Przyjaciel szkoły – Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagroda dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego jest formą uznania za 15 lat współpracy z naszym Liceum. Kapituła doceniła zaangażowanie pracowników Wydziału Chemii pod kierunkiem prof. Marii Korabik oraz dra Michała Kobyłki w przygotowanie i prowadzenie zajęć laboratoryjnych dla uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznych z rozszerzoną matematyką oraz wspieranie szkoły w realizacji wielu cennych  inicjatyw edukacyjnych, np. Dni Nauki.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

K.O.