Sprzątanie Świata 2022 – „Wszystkie śmieci nasze są”16 września 2022 r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”. Kampania odbywa się co roku w trzecim tygodniu września. W Polsce objęta jest patronatem Fundacji Nasza Ziemia. Celem akcji jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz promowanie promowanie postaw i zachowań proekologicznych.

Galeria