„Oleśnica – książęce miasto trzech kultur”W dniach 24 i 27 października br. uczniowie klas humanistycznych IC oraz IIC pod opieką p. Przemysława Strzelca i p. Doroty Siemaszko – Babij wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Oleśnica – książęce miasto trzech kultur”. Którego celem jest poszerzenie wiedzy o mieście Oleśnica oraz zwiększenie świadomości historycznej o naszej „małej ojczyźnie”.

W poniedziałek uczniowie zwiedzali Bramę Wrocławską, mury obronne, a także Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, gdzie zapoznali się szczegółowo z planem Oleśnicy jako miasta średniowiecznego i nowożytnego, a także mogli wysłuchać wielu ciekawych anegdot związanych z księstwem oleśnickim. Zwiedzanie Bramy Wrocławskiej było okazją do odwiedzenia wystawy malarstwa nowoczesnego Grzegorza Kochańca pt. „Obrzędy”.

27 października młodzież, dzięki Fundacji „Kachny”, odwiedziła największe z lokalnych zabytków – Zamek Książąt Oleśnickich i Bazylikę Mniejszą. Uczniowie dowiedzieli się jak przebiegał proces rozbudowy oraz modernizacji obiektów, a także poznali historię jego dawnych właścicieli – książąt piastowskich, Podiebradów i Wirtembergów. Słuchacze mieli również okazję przejścia przez świeżo otwarty łącznik zamku i kościoła. W Bazylice, prócz zabytków epoki gotyckiej, manieryzmu i baroku, młodzież zwiedziła Mauzoleum Wirtembergów, oraz Bibliotekę Łańcuchową – która jest ostatnim takim zachowanym księgozbiorem w Europie Środkowej. Koordynatorem projektu jest p. Przemysław Strzelec.

Dalsze przedsięwzięcia związane z inicjatywą już niebawem…

Galeria

P.S.