I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego28 października 2022 r. została podpisana umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego a I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. Porozumienie jest zwieńczeniem 15 lat współpracy, która łączy naszą szkolę z Uczelnią.

Z tej okazji gościliśmy w szkole przedstawicieli Uczelni , pana prof. dr. hab. Sławomira Berskiego – Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, panią prof. dr. hab. Marię Korabik – Prodziekana ds. nauczania Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pana prof. dr. hab. Marcina Sobczyka – pracownika naukowego Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Władze samorządowe reprezentowali: pan Jan Bronś – Burmistrz Miasta Oleśnica, pan Adam Horbacz, – Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego oraz pani Renata Wojciechowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Powiatu Oleśnickiego. W uroczystości wzięli również udział pani Marzena Helińska, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy, pan Przemysław Plaskota – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców oraz pani Magdalena Ciura – koordynator współpracy Liceum z partnerami naukowymi.

Celem współpracy między Liceum a Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego jest promocja nauk przyrodniczych oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. Dzięki bliskim kontaktom z Wydziałem Chemii nasze Liceum zyskuje wsparcie przy realizacji projektów, możliwość udziału uczniów w konferencjach naukowych, seminariach, wykładach i prelekcjach organizowanych przez pracowników Wydziału.

Inspirującym punktem uroczystości był wykład pana prof. dr. hab. Marcina Sobczyka o pt. „Chemia przyszłości” skierowany do uczniów klas realizujących na poziomie rozszerzonym chemię, biologię i matematykę. Wystąpienie z pewnością zachęciło uczniów do zainteresowania się zagadnieniami związanymi z rozwojem nauk przyrodniczych.

Uroczystość poprowadzili Julia Rozdolska (kl. 3c) i Franciszek Skiba (kl. 1b). Młodzieżową Radę Miasta Oleśnicy i Samorząd Uczniowski I LO reprezentowali Tamara Kicuła (kl. 4c) i Michał Kiraga (kl. 4c). Za oprawę artystyczną odpowiadał Marek Doskocki (kl. 2a) Wsparcie techniczne zapewnił Tobiasz Kaczała (kl. 3d). Uczniów przygotowała p. Justyna Krupka. Dziękujemy:)

Galeria