„Projekt Senior” w ramach edukacji prawnej klas z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwieW ramach realizacji projektu edukacyjnego z zakresu prawa, uczniowie klas z rozszerzonym zakresem wiedzy o społeczeństwie, tj. 2c, 3c, 4c mieli okazję spotkać się w dniu 10 października 2022 r. z przedstawicielem policji.  Sierżant Karolina Walczak z Komendy Powiatowej w Oleśnicy poświęciła czas na przybliżenie metod, jakie przestępcy stosują wobec ludzi starszych, wyłudzając w ten sposób ich dobra materialne. Omówiła także sposoby radzenia sobie z tym problemem. Młodzież jest ważną grupą społeczną w kontekście przekazywania informacji swoim bliskim, uczulania na potencjalne zagrożenia ze strony oszustów. Projekt koordynuje pani prawnik Dominika Myszakowska-Kaczała oraz dr Anetta Grzesik-Robak. Przedsięwzięcie wpisuje się w realizowany już od ubiegłego roku szkolnego projekt  „Młodzież na straży konsumenta – seniora” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a prowadzonego przez Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila we Wrocławiu.

A. G.-R.