My na Uniwersytecie SWPS we WrocławiuW dniu 8 listopada uczniowie klasy 4d – psychologicznej wzięli udział w warsztatach psychologicznych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Tematyka warsztatów dotyczyła wyznaczania celów i stresu. Na zajęciach dotyczących wyznaczania celów uczniowie mieli możliwość poznania narzędzi, które ułatwią im spełnianie swoich marzeń i osiąganie kolejnych celów niezależnie od obszaru życia. Podczas zajęć dotyczących stresu uczestnicy poznali ewolucyjną, biologiczną i społeczną stronę stresu. Ponadto dowiedzieli się o skutecznych, potwierdzanych naukowo sposobach prewencji oraz radzenia sobie z negatywnym stresem (dystresem). Wizyta na uczelni była także okazją dla licealistów do rozmów ze studentami psychologii oraz bliższego poznania infrastruktury i bazy dydaktycznej uczelni. Opiekunami wydarzenia były p. Katarzyna Wyżyn i p. Marta Faiga.

K.W.