Prawo pracy z Radcą Prawnym p. Pawłem KolakiemW dniu  16 listopada klasy z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie (2c, 3c, 4c) w ramach  edukacji prawnej mogły wziąć udział w zajęciach z radcą prawnym, Panem Pawłem Kolakiem reprezentującym  Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Temat dotyczył prawa pracy: rodzajów umów o pracę, praw i obowiązków pracowników i pracodawców oraz możliwości odwołania się w sytuacji sporu na linii pracownik – pracodawca. Zajęcia zakończył quiz, podczas którego uczniowie mogli sprawdzić stan swojej wiedzy i uzyskać ocenę z aktywności. Zajęcia zorganizowała dr Anetta Grzesik- Robak

A.G.R