22 młodych Posłów z I LO  z na obradach SDiM w WarszawieDnia 1 czerwca 2023 r. odbyły się obrady posłów na XXIX sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, w których brało udział 22 naszych uczniów. Uzyskali oni  mandaty posła na SDiM, realizując projekty, którego tegoroczny temat dotyczył 80. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim.  Zagadnienia, jakie w Sejmie RP poruszali Posłowie, były bardzo różne.  Dotyczyły m.in. naszego systemu edukacji, konieczności jednoczenia narodu, a nie jego polaryzacji,  na co zwrócił uwagę nasz uczeń – poseł  Mikołaj Putz, zabierając głos z mównicy sejmowej. Dzień wcześniej  obrady poprzedziła bardzo ciekawa wycieczka po Warszawie – śladami Bohaterów Getta.  Nasi Młodzi Posłowie to:  Maja Tracz i Hania Tymańska, Jagoda Reda i Katarzyna Sroka, Franek Skiba i Filip Fior, Oliwia Szczepańska i Zuzia Cichy, Hania Niwa i Aleksandra Krzysztofik, Oliwia Łuczkowska i Wronika Habrych, Hania Zięba i Aleksandra Dudek, Nadia Gazda i Julia Ścibisz, Amelia Bąk i Martyna Spasówka, Michalina Blachnicka i Hania Krzyżanowska, Mikołaj Putz i Marcel Pastuła. Opiekunem merytorycznym i  koordynatorem była dr Anetta Grzesik-Robak.

Wszystkim serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów!