Matura na 100 procent – wyniki egzaminu maturalnego w I LOZ przyjemnością informujemy o sukcesie tegorocznych maturzystów. Wyniki maturalne w 2023 r., tak jak w latach poprzednich, potwierdzają skuteczność działań szkoły. Wysoka jakość kształcenia wynika z profesjonalnych metod nauczania, współpracy z uczelniami wyższymi, systemu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz systematycznego diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów. Ogromne efekty przynosi również wsparcie uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce. W trudnych sytuacjach uczniowie korzystają z zajęć wyrównawczych, w czasie których przy pomocy doświadczonych nauczycieli udaje się zwykle pokonać trudności. Uczniowie naszego liceum poradzili sobie na maturze i jesteśmy przekonani, że również jako studenci osiągną sukces.

Do egzaminu maturalnego przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich, tj. 118 osób. W sesji czerwcowej zdawalność wyniosła 99,2%, a w sesji sierpniowej 100%. Zestawienie tegorocznych wyników znajdziecie pod adresem https://lo1.olesnica.pl/procedury-maturalne/wyniki-matury/ Wyniki można porównać na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-maturalny-224/ w zakładce wyniki w szkołach.