Dzień Edukacji Narodowej11 października 2023 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej.

Ważnym dopełnieniem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych.

Podczas apelu, w obecności całej społeczności szkolnej – dyrekcji, emerytowanych i czynnych nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz uczniów, odbył się akt zaprzysiężenia nowego rocznika. Uczniowie, powtarzając słowa przysięgi odwołującej się  do ważnych wartości takich, jak kult wiedzy, umiłowanie dobra czy szacunek dla ojczyzny, zostali symbolicznie włączeni do wspólnoty naszej szkoły.

W czasie uroczystości głos zabrali: pani dyrektor Marzena Helińska, były dyrektor – pan Jerzy Martin, pan Jan Bronś – Burmistrz Miasta Oleśnica oraz pan Andrzej Fischer – Przewodniczący Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym. W przemówieniach podkreślano szczególną rolę nauczyciela w kształtowaniu postaw młodych ludzi, a także wyrażano swój podziw dla pięknej pracy wychowawcy, mentora i duchowego przewodnika. Apel stworzył też szczególną okazję do złożenia życzeń wszystkim nauczycielo i pracownikom, dzięki którym nasza szkoła jest naprawdę wyjątkowa.

W szczególnym duchu przemawiały również: Oliwia Fischer – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz Dagmara Korczyńska – przedstawicielka klas pierwszych, które w swoich wystąpieniach doceniły i podkreśliły swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. 

Wzruszającym dopełnieniem apelu była muzyczna przestrzeń, którą stworzyły: Julia Leśniowska (4d) oraz Ewa Kamińska (4b).

W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć literackiego nawiązania do Dnia Nauczyciela. Uczniowie w formie etiudy teatralnej przedstawili sylwetkę John Keatinga – bohatera „Stowarzyszenia umarłych poetów”, charyzmatycznego nauczyciela, który wpajał swoim uczniom ważne wartości, potrzebę indywidualności, wrażliwość i umiejętność dostrzegania poezji wokół siebie, radość życia i korzystanie z tego, co przynosi każdy dzień. Przedstawienie przygotowali pod okiem polonistki pani Magdaleny Pol następujący uczniowie: Jan Cichosz (1a), Maria Bębenek (2b), Wiktoria Dolat (2b), Aleksandra Małolepsza (2b), Emilia Nyga (2b), Mirela Senger (2b), Julia Śwista k(2b), Nina Lagner (2b). Wielkie brawa dla aktorów! Apel profesjonalnie poprowadziły: Oliwia Borkowska (2b) i Julia Koszela (2b). Pięknie zaprezentował się chór szkolny, któremu z zapałem dyrygował Oliwier Smułka (2d). Stroną techniczno–muzyczną wzorowo zajął się Kamil Plaskota(3d).

Galeria

M.P.