Nagrody Słowaka 2024 przyznane!7 czerwca 2024 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy odbyła się Gala Słowaka.

Ideą konkursu jest wyróżnienie utalentowanych uczniów naszej szkoły i podziękowanie im za wyjątkową pracowitość, zaangażowanie w procesie zdobywania wiedzy oraz wykorzystywanie swoich zdolności. Uzyskanie Nagrody Słowaka jest wynikiem całorocznych naukowych bądź artystycznych osiągnięć uczniów. Statuetki przyznawane są w kategoriach: humanista, nauki ścisłe (matematyk), nauki ścisłe (fizyk), nauki społeczne, przyrodnik, poliglota, sportowiec, artysta, wolontariusz, samorządowiec, Słowak dla klasy. Tradycyjnie też przyznajemy nagrodę specjalną dla Przyjaciela Liceum.

 

W uroczystości wzięli udział: pani Wioletta Efinowicz – Starosta Oleśnicki, pan Bartłomiej Rozpęda – Dyrektor VELUX NM-PL reprezentujący Fundację Pracowniczą Grupy VKR, pani Małgorzata Bednarska– Lisowska – Dyrektor logistyki VELUX NM-PL, pani Anna Musiał – przedstawiciel Rady Rodziców, pani Marzena Helińska- Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy, pani Katarzyna Niesobska-Łacny, wicedyrektor szkoły.

Niezmiernie miło nam poinformować, że:

Nagrodę honorową w kategorii Przyjaciel Szkoły otrzymuje:

Fundacja Pracownicza Grupy VKR działająca przy VELUX NM-PL.

Fundacja Pracownicza Grupy VKR wspiera działalności typu non-profit na terenach zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych i biur VELUX.  W roku szkolnym 2023/2024 Fundacja przeznaczyła kwotę 12 000 zł na realizację w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy projektu „ Wyposażenie pracowni przedmiotowej przeznaczonej do realizacji języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz innowacji przedmiotowej „ Język angielski w biznesie”.  Autorką i koordynatorką projektu była p. Katarzyna Śliwińska – nauczycielka języka angielskiego oraz autorka innowacji pedagogicznej „Język angielski w biznesie” we współpracy z uczniami klasy 3 d o profilu menadżersko- językowym. W ramach projektu wyposażono salę numer  8 w tablice multimedialną oraz sfinansowano wydruk przygotowanych przez uczniów klasy 3 d plakatów motywacyjnych, stanowiących doskonałe uzupełnienie wystroju sali. Dzięki realizacji projektu  stworzona została przestrzeń dla innowacyjnych zajęć edukacyjnych, z których korzystają uczniowie  Liceum z terenu powiatu oleśnickiego i namysłowskiego.

Nagrodę w kategorii Humanista otrzymuje Hanna Rejak z kl. III b.

Hanna Rejak uzyskała  tytuł finalisty w LIV (54) Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego znajdującej się w wykazie olimpiad przedmiotowych MEN, zwalniających z egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz zapewniających dostęp na wybrane kierunki humanistyczne na wszystkich uczelniach w Polsce. Hania zaprezentowała na forum klas drugich główne tezy swojej pracy badawczej przygotowanej w I etapie olimpiady i dzieliła się swoim doświadczeniem związanym z przygotowaniami do zawodów okręgowych.

Nagrodę w kategorii Sportowiec  otrzymuje Pascal Kasprzak z kl. I a.

Pascal Kasprzak  już od pierwszego roku reprezentuje naszą szkołę  na różnych poziomach zawodów karate z niezwykłą godnością i profesjonalizmem. Jego zdolności nie tylko przynoszą zaszczyt naszej szkole, ale także inspirują innych uczniów do dążenia do doskonałości w swoich dziedzinach. Wkłada ogromny wysiłek i czas na regularne treningi. Mimo intensywnego harmonogramu treningów i przygotowań do zawodów, zawsze znajduje czas, aby aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej. Jego zdolność do zachowania wyjątkowo wysokich wyników w nauce, podczas gdy jednocześnie angażuje się w różnorodne aktywności szkolne, świadczy o jego niezwykłej zdolności do zarządzania czasem i skupieniu się na swoich celach.

Nagrodę w kategorii Przyrodnik otrzymuje Oliwier Smułka z kl. II d.

Oliwier Smułka w bieżącym roku szkolnym został laureatem Olimpiady Biologicznej. Jest pierwszym uczniem w historii szkoły, który uzyskał tytuł laureata w tym trudnym konkursie. Uczeń jest członkiem Naukowego Koła Przyrodniczego w I LO.

Nagrodę w kategorii Nauki Ścisłe (Matematyk) otrzymuje Hubert Rajch z kl. III a.

Hubert Rajch jest laureatem II stopnia w ogólnopolskim konkursie ” O Złoty indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie matematyki. Zdobył również III miejsce (drużynowo) w ogólnopolskich zawodach PWr Challenge 2023. Bardzo wysoki wynik jest efektem współpracy między uczniami, a także między szkołą a uczelnią. W czasie próbnych matur w klasie III uczeń zdobył 100% zarówno w części podstawowej, jak i rozszerzonej.

Nagrodę w kategorii Nauki Ścisłe (Fizyk) otrzymuje Jakub Łuc z kl. IV a.

Jakub Łuc jest laureatem XX edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2024; Laureatem Konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Śląskiej” w dziedzinie fizyki oraz zwycięzcą III edycji szkolnego konkursu z fizyki „Odkrywcy Praw Przyrody”.

 

Nagrodę w kategorii Nauki Społeczne otrzymuje Andrzej Marzec z kl. II b.

Andrzej Marzec w bieżącym roku szkolnym uczestniczył po raz pierwszy w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej „COPTIOCH” i uzyskał tytuł laureata. Po raz drugi brał udział  w zawodach szkolnych i okręgowych Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” i zakwalifikował się do etapu centralnego.

Nagrodę w kategorii Artysta otrzymuje Ewa Kamińska z kl. IV a.

Ewa Kamińska posiada wyjątkowe umiejętności wokalne i recytatorskie, którymi ubogacała  przez 4 lata apele szkolne, wydarzenia artystyczne. Ewa Kamińska godnie reprezentowała naszą szkołę w konkursach wokalnych: w Konkursach  pieśni patriotycznej, w konkursach  piosenki obcojęzycznej zdobywając m. in., tytuł laureata w XIX Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Nagrodę w kategorii Samorządowiec otrzymuje Karolina Prymas z kl. IV d.

Karolina Prymas jest Radną Młodzieżowej Rady Gminy Twardogóra oraz  Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica. Uczennica jest Sekretarzem Samorządu Uczniowskiego oraz skarbnikiem MRG Twardogóra. Uczestniczka wielu debat. Prowadziła audycję w radiowęźle, portale społecznościowe i tworzyła grafiki. Przeprowadziła niezliczoną ilość uroczystości ze szkolnego kalendarza i nie tylko. Inicjatorka wielu charytatywnych zbiórek.

Nagrodę w kategorii Poliglota otrzymuje Kajetan Darczuk z kl. IV a.

Kajetan Darczuk  wielokrotnie reprezentował szkołę w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Jego najświeższym osiągnięciem jest uzyskanie V miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka angielskiego szkół średnich Olimpus.

Nagrodę w kategorii Wolontariusz otrzymuje Szkolna Reprezentacja Piłkarska w składzie: Konrad Balicki, Michał Balicki, Mikołaj Banasik, Maciej Witczak, Bartosz Pluciński, Dawid Dybul, Jan Witek, Kamil Dziki, Filip Hejninger, Dawid Chmielewski, Bartosz Kral, Szymon Bałd.

Uczniowie reprezentujący Naszą Szkołę w piłce nożnej halowej na zawodach w roku szkolnych 2023/2024, w ramach przygotowań  do rozgrywek, przez okres 2 miesięcy uczestniczyli w cotygodniowych treningach z piłki nożnej – Futsal z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z chorobami psychicznymi. Ich zaangażowanie nie tylko podnosiło poziom empatii i zrozumienia dla innych, ale także przyczyniło się do zwiększenia sprawności motorycznej osób niepełnosprawnych. Ta nieoceniona współpraca budowała mosty między różnymi grupami społecznymi, promując akceptację i wzmacnianie więzi społecznych. Dla osób niepełnosprawnych, praca z młodzieżą licealną przyniosła wzrost pewności siebie, poczucia akceptacji i integracji społecznej.

Nagrodę w kategorii Słowak dla klasy otrzymuje klasa II d.

Uczniowie klasy 2d bardzo mocno identyfikują się ze szkołą i z ogromną dumą reprezentują ją  w działaniach artystycznych w środowisku lokalnym, a w działaniach naukowych i sportowych w powiecie, województwie,  kraju i poza jego granicami.  Z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w życiu liceum- we wszystkich jego aspektach, starając się działać dla dobra całej społeczności szkolnej. Potrafią budować sukces indywidualny i grupowy na drodze współpracy a nie rywalizacji. Ich zdolność i gotowość do współpracy widać nie tylko w pracach chóru szkolnego, samorządu, radiowęzła, ale również w działaniach z i dla Uniwersytetu III Wieku i Oleśnickiej Biblioteki Publicznej, fundacji i stowarzyszeń.

Podczas uroczystości wyróżniona została inicjatywa, która miała na celu zaprezentowanie dziesięcioletniej tradycji Gali Słowaka. Wystawę z tej okazji przygotowała pani Katarzyna Wyżyn i pani Julia Balicka.

Uroczystość przygotowały: pani Magdalena Pol i pani Katarzyna Grudniewska. Wielkie brawa należą się: wszystkim uczniom klasy 1a, w szczególności: Janowi Cichoszowi, Jagodzie Dobrzanieckiej, Tomaszowi Froniewskiemu, Sandrze Łódzkiej, Sarze Krupickiej, Mai Chynek, Zofii Gozdek, Kamilowi Skrzypczykowi oraz Leonardowi Balińskiemu (3c), Aleksandrowi Zawadzkiemu (3c), Julii Leśniowskiej oraz  Kamilowi Plaskocie (IIId).

Galeria – fot. Michał Żółkiewski

Galeria – fot. Filip Fior (2c)

 

mp