Słowak dla Przyjaciela Szkoły!Przyjaciel Szkoły to honorowy tytuł przyznawany osobom prywatnym, firmom i instytucjom, które w szczególny sposób angażują się w życie naszego Liceum, wspierają i motywują nauczycieli i uczniów do rozwijania pasji, realizowania interesujących projektów edukacyjnych i ciągłego podnoszenia jakości pracy szkoły.

W bieżącym roku szkolnym decyzją Kapituły Nagroda Słowaka dla Przyjaciela Szkoły przyznana została Fundacji Pracowniczej Grupy VKR działająca przy VELUX NM-PL.

W dniu 7 czerwca na oficjalnej Gali Słowaka tę honorową nagrodę odebrał pan Bartłomiej Rozpęda – Dyrektor VELUX NM-PL reprezentujący Fundację Pracowniczą Grupy VKR oraz pani Małgorzata Bednarska–LisowskaDyrektor logistyki VELUX NM-PL.

Fundacja Pracownicza Grupy VKR wspiera działalności typu non-profit na terenach zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych i biur VELUX. W roku szkolnym 2023/2024 Fundacja przeznaczyła kwotę 12 000 zł na realizację w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy projektu „Wyposażenie pracowni przedmiotowej przeznaczonej do realizacji języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz innowacji przedmiotowej „Język angielski w biznesie”. Autorką i koordynatorką projektu była p. Katarzyna Śliwińska – nauczycielka języka angielskiego oraz autorka innowacji pedagogicznej „Język angielski w biznesie” we współpracy z uczniami klasy 3 d o profilu menadżersko- językowym. W ramach projektu wyposażono salę numer 8 w tablice multimedialną oraz sfinansowano wydruk przygotowanych przez uczniów klasy 3 d plakatów motywacyjnych, stanowiących doskonałe uzupełnienie wystroju sali.

Dzięki realizacji projektu stworzona została przestrzeń dla innowacyjnych zajęć edukacyjnych, z których korzystają uczniowie Liceum z terenu powiatu oleśnickiego i namysłowskiego.

W pracowni realizowana jest innowacja pedagogiczna Business English, której celem jest przygotowanie uczniów do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w zakresie tematów związanych z ekonomią, marketingiem, umiejętności prezentacji i negocjacji.

Innowacja obejmuje zarówno pogłębienie znajomości języka angielskiego i poszerzenie słownictwa z zakresu języka biznesu jak i wypracowanie warsztatowych umiejętności niezbędnych do zabierania głosu w formalnych sytuacjach, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, korespondencji służbowej i kształtowanie wielu innych, które już w niedalekiej przyszłości postawi przed nimi i zweryfikuje obecny rynek pracy.