Baza dydaktycznaNa terenie szkoły znajduje się 21 nowoczesnych pracowni przedmiotowych, w tym laboratorium chemiczne, laboratorium biologiczne, laboratorium fizyczne i pracownię informatyczną.

 

Szkoła dysponuje bazą sportową, w skład której wchodzą boisko zewnętrzne, sala gimnastyczna, dwie sale do aerobiku, dwie siłownie.

Ciekawie zaaranżowana przestrzeń w szkole rozwija wśród uczniów komunikację, współpracę, kreatywność, sprzyja innowacyjnej edukacji.

Więcej zdjęć pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/0By2kkp25pfaNSGp5Zm9VVXNVS0U?resourcekey=0-MS45mUcozMWYD4wI0_QoBw