Pomoc pedagogiczno-psychologicznaOśrodki wsparcia psychologiczno-psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej stan na 04_09_2023

Ważne adresy i telefony:

Ważne adresy i telefony

Materiały do przeczytania i zapoznania się:

1. Wspieranie rozwoju człowieka w okresie dorastania

2.Przemoc w cyberprzestrzeni – prezentacja

Informacje o dopalaczach

– Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dopalacze Info

Druki ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy

Wniosek o nauczanie indywidualne

Zgłoszenie na konsultację psychologiczną