Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

SYSTEM POMOCY_PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNEJ

 Ważne adresy i telefony:

Ważne adresy i telefony

Materiały do przeczytania i zapoznania się:

1. Wspieranie rozwoju człowieka w okresie dorastania

2.Przemoc w cyberprzestrzeni – prezentacja

 Informacje o dopalaczach

– Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dopalacze Info

Druki ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy

Wniosek o nauczanie indywidualne

Zgłoszenie na konsultację psychologiczną