Pedagogizacja RodzicówW trosce o zdrowie psychiczne naszych uczniów,  nasza szkoła włączyła się w program polityki zdrowotnej, w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego – RAZEM ŁATWIEJ, na lata 2023-2025.

Celem głównym programu jest wczesna identyfikacja i pomoc osobom w kryzysie psychicznym.

Uruchomiony został specjalny numer telefonu +48 800 805 600 oraz e-mail na, który można napisać: razemlatwiej@cogitozdrowie.pl dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci oraz dla młodzieży szukającej pomocy, doświadczającej smutku, samotności czy też będącej w kryzysie psychicznym.

Zachęcamy do skorzystania z programu.


ZDROWIE PSYCHICZNE

Życie warte jest rozmowy

https://zwjr.pl/

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/magazyn_ze_zdrowiem/nfz_nr_5.pdf

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży- Ośrodek Rozwoju Edukacji

https://www.ore.edu.pl/2023/03/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-materialy-do-pobrania/

Poradnik dla rodziców – rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży

https://www.tz-c.pl/files/rola-rodziny-i-osob-bliskich-pdr.pdf

Nastoletnia depresja

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-rodzica

 

WSPARCIE NASTOLATKA

Mądra ochrona – mniejsze ryzyko

https://madraochrona.pl/strefa-rodzica/wspieranie-rozwoju-dzieci-i-mlodziezy-kilka-slow-na-poczatek/

Poważna choroba- poradnik dla rodziców i opiekunów

https://tumbopomaga.pl/images/pdf/PDF_Poradnik-dla-rodzicow-i-opiekunow_powazna-choroba.pdf

Żałoba- poradnik dla rodziców i opiekunów

https://tumbopomaga.pl/images/pdf/PDF_Poradnik-dla-rodzicow-i-opiekunow_zaloba.pdf

 

GDZIE ZNALEŹĆ POMOC ?

Telefony i miejsca pomocowe

https://zwjr.pl/bezplatne-miejsca-pomocowe

Telefon dla rodziców

https://www.gov.pl/web/gov/telefon-dla-rodzicow-i-nauczycieli-w-sprawie-bezpieczenstwa-dzieci-infolinia

Poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii”

https://www.niebieskalinia.pl/jak-pomagamy/poradnia-telefoniczna

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Nawigacja w Każdą Pogodę

https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/

Narzędziownik Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

https://ipzin.org/narzedziownik-rodzice-badania-i-raporty/

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo – poradnik

Uważni rodzice

https://uwaznirodzice.pl/

Dziecko w sieci

https://fdds.pl/dzieckowsieci.html

Świadomi rodzice to bezpieczne dzieci

https://ckukoszalin.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Porada-Swiadomi-rodzice-to-bezpieczne-dzieci-final.pdf

Domowe zasady ekranowe

https://rodzice.fdds.pl/wp-content/uploads/2020/02/domowe_zasady_ekranowe_infografika-scaled.jpeg


Ośrodki wsparcia psychologiczno-psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej stan na 04_09_2023

Ważne adresy i telefony:

Ważne adresy i telefony

Materiały do przeczytania i zapoznania się:

1. Wspieranie rozwoju człowieka w okresie dorastania

2.Przemoc w cyberprzestrzeni – prezentacja

Informacje o dopalaczach

– Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dopalacze Info

Druki ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy

Wniosek o nauczanie indywidualne

Zgłoszenie na konsultację psychologiczną