02.09.2020 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.
28.10.2020 Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas.
09.12.2020 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas.
10.02.2021 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas.
14.04.2021 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas.

 

Konsultacje dla uczniów w czerwcu 2021

Konsultacje  indywidualne dla rodziców odbywają się w terminach ustalonych z wychowawcą lub nauczycielem w godz. 8:00- 15:30.

Na konsultacje dla rodziców zaplanowane w kalendarzu roku szkolnego obowiązują zapisy za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w terminie trzech dni roboczych przed planowanym terminem konsultacji.

Na podstawie kolejności zapisów nauczyciel wyznacza rodzicowi  konkretną godzinę konsultacji. Informacja przekazywana jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego.