Terminy wywiadówek i konsultacji02.09.2021 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.
20.10.2021 Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas.
08.12.2021 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas.
02.03.2022 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas. Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas.
06.04.2022 Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas.
01.06.2022 Konsultacje z rodzicami uczniów klas liceum czteroletniego

 

Konsultacje dla rodziców

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w terminach ustalonych z wychowawcą lub nauczycielem w godz. 8:00 – 15:30.

Na konsultacje dla rodziców zaplanowane w kalendarzu roku szkolnego obowiązują zapisy za pośrednictwem dziennika elektronicznego w terminie trzech dni roboczych przed planowanym terminem konsultacji. Na podstawie kolejności zapisów nauczyciel za pośrednictwem wyznacza rodzicowi konkretną godzinę konsultacji. Informacja przekazywana jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego.