Doradztwo zawodowe Informator dla maturzystów 2024 w formie interaktywnego ebooka


Kierunki studiów:

Studia.pl

Otouczelnie

Studia.net

Kierunkistudiów

Dostanesie


Interaktywne narzędzia z zakresu doradztwa zawodowego:

Mapa karier

Test osobowości

Kompetencjometr

Kapitał kariery

Materiały szkoleniowe:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


Wrocławskie uczelnie wyższe – informacje dla kandydatów:

Uniwersytet Wrocławski

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/#

https://uwr.edu.pl/drzwi-otwarte-2023-aktualizacja/

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/

Politechnika Wrocławska

https://rekrutacja.pwr.edu.pl/

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

https://rekrutacja.umw.edu.pl/warunki-rekrutacji/

Akademia Wychowanie Fizycznego we Wrocławiu

https://rekrutacja.umw.edu.pl/warunki-rekrutacji/

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

https://www.swps.pl/studia-i-szkolenia/oferta/studia-wyzsze?_gl=1*1s5cjcx*_ga*MTg1NjQ3NzU5MC4xNjgwMTU3OTgw*_ga_WD92PFT6KH*MTY4MzcwNTg3NC4zLjEuMTY4MzcwNTkxOS4xNS4wLjA