W dniach 10.11.2021 r. oraz 15.11.2021 r. uczniowie klasy IIIF o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej. Zajęcia są wynikiem współpracy I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy z Politechniką Wrocławską, której patronat nad naszą szkołą trwa od 2018 r. Młodzież przed przystąpieniem do ćwiczeń przeszła szkolenie z zakresu BHP. Przyszli maturzyści pod kierunkiem pracowników naukowych uczelni wykonywali samodzielnie doświadczenia chemiczne, a w trakcie zajęć nabywali umiejętności przydatne w dalszym procesie kształcenia. 

M.C.