6 marca 2020 r. odbył się w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Festiwal Nauki. To wydarzenie, objęte patronatem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, zostało zorganizowane przez I LO we współpracy z Politechniką Wrocławską, a jego celem było rozbudzanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi  i przyrodniczymi uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz uczniów Liceum. Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy I LO i Politechniki, której koordynatorami są  pan Mateusz Przygoda reprezentujący Politechnikę i pani Magdalena Ciura nauczycielka chemii  I LO.

            W tym dniu nasze Liceum odwiedziło wielu znakomitych gości z Politechniki oraz  władze samorządowe. Specjalnymi gośćmi na uroczystości byli uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, którzy już wkrótce będą dokonywać ważnych wyborów: najpierw szkoły średniej, a potem wyższej uczelni i wymarzonego kierunku studiów. W ramach oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 w szkole powstanie klasa realizująca na poziomie rozszerzonym matematykę, geografię i język angielski. Klasa ta podczas uroczystości została objęta patronatem Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, a ów fakt został potwierdzony umową o współpracy podpisaną w czasie Festiwalu przez prof. dr. inż. Wojciecha Milczarka   przedstawiciela Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz dyrektora I Liceum Marzenę Helińską.

            Podczas inauguracji Festiwalu zarówno Pani Dyrektor I LO –  Marzena Helińska, jak i Starosta Oleśnicki – Pan Sławomir Kapica oraz przedstawiciele władz Politechniki Wrocławskiej- mówili o tym, co ważne i – choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę- istotne nie tylko dla świata nauki, ale także dla naszego życia codziennego. Wszyscy prelegenci z wielką nadzieją mówili o wspólnej przyszłości i szansach, jakie daje licealistom współpraca obu placówek. Niezwykle zajmujący, a jednocześnie zrozumiały dla każdego okazał się wykład inauguracyjny pt. „Obraz współczesnej Ziemi widziany z satelity”, który wygłosił dr inż. Jarosław Wajs z Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej i był to wstęp do części warsztatowej imprezy.

            W trakcie warsztatów  ósmoklasiści i licealiści poznawali istotne kwestie współczesnej nauki związane ze  wszystkim co nas otacza, czego jesteśmy uczestnikami.  Wśród tematów  zajęć  pojawiły się:

 Matematyka z komputerem może być łatwa – prof. dr hab. Janusz Szwabiński Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej

Zdrowe odżywianie – dieta na wyższym poziomie – prof . dr hab. Jadwiga Sołoducho Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

Zabawy z prądem elektrycznym – prof. dr inż. Anna Hajdusianek z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki

Z Wrocławia na tor Formuła 1- inż. Julian Kasznia, inż. Dawid Skalny Politechnika Wrocławska Racing Team

Rozpoznawanie minerałów i skał-  prof. dr hab. inż. Paweł Zagożdżon dr inż. Katarzyna Zagożdżon Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Klocki Elektroniczne- mgr inż. Grzegorz Klubiński mgr inż. Janusz Szydłowski Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Polaryzacja światła- mgr inż. Dariusz Przybylski Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Pokaz chemiczny- prof. dr  hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Termowizja- mgr inż. Małgorzata Małyszko dr inż. Piotr Kęskiewicz Wydział Inżynierii Środowiska

Skaning laserowy, nowoczesne źródło pozyskiwania danych – dr inż. Damian Kasza dr inż. Jarosław Wajs Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii

Zajęcia chemiczne – dr inż. Iwona Rutkowska, dr inż. Ida Chojnacka Katedra Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej

Galeria