Historia szkołyHistoria budynku i Protestanckiej Szkoły dla Chłopców (Knabenschule) 

LINK