Wybitni absolwenciMonika Bolibrzuch – Bolly       Robert Gonera

Janusz Szwabiński                   Barbara Cichocka                    

Irena Choroszy-Król            

Grzegorz Świtoń                       Wiesław Gabriel Kowalski

Jan Węglowski                         Teresa Łoś-Nowak

Tadeusz Wilecki                        Stanisław Humiński

Józef Dejneka                            Stanisław Ciosek

Janusz Rębielak                        Ryszard Zelinka

Krzysztof Galicki                       Krzysztof Wybieralski

Roman Zagórski