Informacje dla kandydatówRekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zasady i terminy rekrutacji w roku szkolnym 2023_2024

System elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ruszy 15 maja 2023 r. Znajdziecie  go pod adresem: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/


Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku


Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 i terminy składania dokumentów dla kandydatów


Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych zza wysokie w tych zawodach

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Załącznik nr 1 – Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne

Załącznik nr 2 – Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe

Załącznik nr 3 –  Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły


Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół ponadpodstawowych kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2023-2024

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata