Informacje dla kandydatów



Srebrna Tarcza Perspektyw: Rok 2022


Patronat Politechniki Wrocławskiej:

http://lo1.olesnica.pl/patronat-politechniki-wroclawskiej-nad-i-liceum-ogolnoksztalcacym-w-olesnicy/

Politechnika Wrocławska bardzo wysoko ocenia poziom przygotowania do studiów wyższych uczniów  I LO w Oleśnicy:

http://lo1.olesnica.pl/politechnika-wroclawska-bardzo-wysoko-ocenia-poziom-przygotowania-do-studiow-wyzszych-uczniow-i-lo-w-olesnicy/


Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

https://lo1.olesnica.pl/2022/09/patronat-uniwersytetu-ekonomicznego-we-wroclawiu-nad-i-liceum-ogolnoksztalcacym-w-olesnicy/


Patronat Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:

https://lo1.olesnica.pl/2022/11/porozumienie-miedzy-uniwersytetem-medycznym-we-wroclawiu-a-i-liceum-ogolnoksztalcacym-w-olesnicy/

Patronat Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego:

https://lo1.olesnica.pl/2022/10/i-liceum-ogolnoksztalcace-w-olesnicy-pod-patronatem-wydzialu-chemii-uniwersytetu-wroclawskiego/

Siedem powodów, dla których warto wybrać naszą szkołę: http://lo1.olesnica.pl/ty-wybierasz-cel-my-wskazemy-ci-droge/

Sukcesy w konkursach i olimpiadach: http://lo1.olesnica.pl/aaa/

Wolontariat i projekty w I LO: http://lo1.olesnica.pl/czlowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-ma-lecz-przez-to-czym-dzieli-sie-z-innymi/

Samorządność w I LO: Młodzi rządzą!

Oferta edukacyjna z wychowania fizycznego: https://drive.google.com/open?id=1ztIybhBtukR-FPVmb7yVtieeiuakSGPi


Prezentacje:

Oferta edukacyjna I LO

Oferta edukacyjna I LO – opisy klas

Porównanie wyników matury 2019 z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych