Integracja

12 listopada 2012

W pierwszych miesiącach bieżącego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wraz z wychowawcami i pedagogiem szkolnym uczestniczyli w warsztatach integracyjnych, które odbyły się w Centrum Edukacji Społecznej we Wrocławiu. Zajęcia prowadziły p. Bogumiła Janowska i p. Justyna Pater. Celem warsztatów było wzajemne poznanie i zintegrowanie się, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, poznanie własnych zalet oraz sprecyzowanie oczekiwań dotyczących klasy i szkoły.