Postaw na swój rozwój!      

Jeśli chcesz się rozwijać, zdobywać nową wiedzę i umiejętności oraz uczyć się w przyjaznej atmosferze to zachęcamy do nauki w naszym Liceum. Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdanie egzaminu maturalnego z wysokim wynikiem oraz skutecznie przygotuje Cię do studiowania na wybranym kierunku studiów.

Wybierz dobrze swoją szkołę ponadpodstawową!  

Dokonaj najlepszego wyboru. Zapoznaj się z ofertami szkół, zastanów się nad korzyściami wynikającymi z bliskości szkoły od Twojego miejsca zamieszkania. Rozważ czy czas, który będziesz miał do dyspozycji w ciągu kilku najbliższych lat lepiej przeznaczyć na dojazdy do szkoły czy może na naukę, rozwijanie zainteresowań czy wypoczynek.

Wybór liceum, a w nim klasy profilowanej powinien być podyktowany kierunkiem studiów, na które uczeń zamierza potem zdawać (większość uczelni wyższych w Polsce przyjmuje kandydatów na podstawie wyników z egzaminu maturalnego; aby dostać się na wymarzone studia, uczeń musi zdać wymagane na danym wydziale przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Sprawdź serwis internetowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Jeśli już wiesz, że najważniejsza w rekrutacji na studia jest matura – warto sprawdzić, jak egzaminy maturalne “wychodziły” do tej pory w okolicznych liceach.

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2020 r.

Średnie wyniki procentowe obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów

Średnie wyniki procentowe dodatkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów

Porównanie wyników matury

Zapoznaj się z ofertą naszego Liceum!

Odwiedź naszą stronę internetową. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną, prześledź aktualności. Ważnym wyznacznikiem wskazującym na skuteczność nauczania w danej placówce jest liczba laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. W takich liceach nie tylko chcą się uczyć zdolni, zorientowani na sukces uczniowie, ale i co równie ważne – pracują tam dobrzy nauczyciele. Zastanów się nad wyborem klasy i przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Języki obce w I Liceum są trzy – język angielski, język niemiecki i język hiszpański. W klasach matematyczno-fizycznej i biologiczno-chemicznej będziecie uczyć się języka angielskiego i niemieckiego. Język niemiecki to język nauki, bardzo popularny na uczelniach technicznych i przyrodniczych. W klasach humanistycznej i matematyczno-geograficznej, które są nachylone humanistyczo-społecznie będziecie mogli wybrać drugi język. Do wyboru macie język niemiecki lub język hiszpański. 

Strona szkoły

Dla kandydata – oferta edukacyjna

Dla kandydata – informacje

Podczas rekrutacji możesz wybrać trzy szkoły w powiecie oleśnickim, a w tych trzech szkołach możesz wybrać wszystkie z klas.

Pamiętaj, że najważniejsza jest kolejność wyboru oddziału, gdyż system przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału (klasy), który w podaniu został wskazany na pierwszej pozycji. O umieszczeniu ucznia w konkretnym oddziale (klasie) decydować będą punkty rekrutacyjne. Jeżeli liczba punktów rekrutacyjnych będzie niewystarczająca żeby dostać się do oddziału nr 1, system przydzieli kandydata do oddziału wskazanego na miejscu nr 2 itd.

Musisz więc zadecydować, co dla Ciebie jest ważniejsze. Jeśli wybór naszego Liceum – wpisuj wszystkie klasy, jakie będą w nim uruchamiane. Na początku roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc będzie możliwość przepisania się do  wymarzonej klasy.

Zapoznaj się terminarzem rekrutacji, postępuj zgodnie z instrukcją!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r.

ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Drogi Ósmoklasisto! Wejdź na stronę https://dolnoslaskie.edu.com.pl

 można się logować od 17 maja 2021 r.

17 maja – 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00     
    1. Samodzielnie załóż konto na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl gdzie otrzymasz login i hasło, a po zalogowaniu się elektronicznie wypełnij wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

  1. Wniosek możesz złożyć:
  • elektroniczniepodpisany przez rodziców profilem zaufanym,
  • wydrukować go i po podpisaniu przez rodziców przynieść do szkoły pierwszego wyboru.

Uwaga! Możesz ograniczyć liczbę wizyt w szkole i złożyć wniosek ze świadectwem do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00. 

25 czerwca – 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00  

Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły o:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zaloguj się ponownie na swoje konto w systemie rekrutacji i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny oraz inne osiągnięcia i zanieś dokumenty do szkoły pierwszego wyboru.

22 lipca 2021 r. 

 

Sprawdź, gdzie zostałeś zakwalifikowany!!!
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół oraz niezakwalifikowanych – dostępne będzie w systemie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

23 lipca – 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00

Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole (jeżeli jesteś niepełnoletni, musi to zrobić Twój rodzic), do której zostałeś zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu).

2 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych oraz nieprzyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc – dostępne będzie w systemie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN, który był prezentowany na żywo 13 maja 2021 roku jest stale dostępny  na stronie:

Pomoże on odpowiedzieć na wiele wątpliwości związanych z procedurą rekrutacji w tym: jak założyć konto, jak wybrać oddziały, jak wypełnić wniosek – krok po kroku.

Masz pytania? Napisz, zadzwoń do nas. Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

tel/fax: (71) 314-32-80

e-mail: lo1@olesnica.pl