Jakub Kurzawa, uczeń kl. II b, będzie reprezentował I LO w Oleśnicy w finałowych zawodach XLVII Olimpiady Historycznej. Otrzymał zaproszenie na finał, który odbędzie się w kwietniu na Uniwersytecie Gdańskim!!! Jest to nasz kolejny ogromny sukces.

Do etapu wojewódzkiego Olimpiady Historycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne nasi uczniowie przystępują co roku. Obecna rywalizacja, z powodu pandemii, różniła się znacząco od poprzednich edycji. Uczniowie w trakcie egzaminu pisemnego łączyli się z egzaminatorami Komitetu Okręgowego we Wrocławiu,  za pomocą aplikacji Microsoft Teams (odbywał się on 9 stycznia), tak samo było podczas egzaminu ustnego (16 stycznia). Praca pisemna Jakuba została bardzo wysoko oceniona i jako jeden z czterech uczniów (na 102 uczestników) otrzymał ocenę bardzo dobrą.          

W związku ze zmienionymi regułami tegorocznej Olimpiady decydujący był jednak egzamin ustny, do którego zakwalifikowano 14 osób. Jakub doskonale odpowiedział na trzy pytania dotyczące 5 przeczytanych lektur, całości podstawy programowej z historii i wybranej epoki historycznej (XX wiek). Oprócz Niego, Komitet Okręgowy we Wrocławiu, desygnował jeszcze pięciu uczniów, którzy będą reprezentować nasze województwo w  finale Olimpiady.

Przed Jakubem trzy miesiące przygotowań do etapu finałowego. Życzymy Mu, by potwierdził swoją nieprzeciętną historyczną wiedzę podczas rywalizacji na Uniwersytecie Gdańskim i uzyskał jak najlepszy wynik! 

Nauczycielem historii Jakuba, jest p. Krzysztof Szymański.