W dniu 19 grudnia 2012 roku w auli Zamku Książąt Oleśnickich odbyła się konferencja „Prawa dziecka a aktywność obywatelska”, zorganizowana przez oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, przy współpracy Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy. Tematem wydarzenia były prawa dzieci, ich znajomość i przestrzeganie oraz osoba Janusza Korczaka. Patronat na tym wydarzeniem objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz oraz starosta Zbigniew Potyrała.
Gośćmi wydarzenia byli sędzia Anna Maria Wesołowska, przedstawicielka Rady do Spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dr Laura Koba, specjalista ds. promocji praw dziecka w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, autorka scenariusza inscenizacji „Prawa dziecka przed sądem”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, nauczyciele, przedstawiciele instytucji i organizacji, realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży, członkowie samorządów szkolnych, radni Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy oraz wychowankowie CKiW OHP.

Celem konferencji było upowszechnienie ideałów Janusza Korczaka, a także zapisów Konwencji o prawach dziecka, która powstała w oparciu o dorobek tego Wielkiego Pedagoga. Do kwestii praw dziecka i odpowiedzialnego z nich korzystania nawiązywali prelegenci, podkreślając, iż dorosłym powinno zależeć nie tylko na tym, aby dzieci były świadome swoich praw, ale także by umiały z nich odpowiedzialnie korzystać, nie naruszając praw i wolności innych osób, a także reagując, kiedy komuś innemu dzieje się krzywda.