Ze względu na małą ilość prac konkursowych postanowiliśmy przyznać tylko jedną nagrodę i uhonorować Roksanę Chirowską. Zaciekawił nas dowcipny, bezpretensjonalny opis pewnego poniedziałku – w pracy autorki widać ironiczny dystans do świata, wrażliwość na konkret i absurdy rzeczywistości, widać też duże umiejętności językowe – oszczędny ale precyzyjny styl, który zarówno dobrze oddaje opisywaną rzeczywistość, jak i osobowość piszącej. Zresztą będziecie mogli sami to ocenić – tekst nagrodzonej uczennicy będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.
Również tam będzie można zapoznać się z fragmentami dziennika podróży Karoliny Śliż i wybranymi fotografiami Agnieszki Skarżyńskiej. Nie byłoby tak, gdybyśmy nie uważali, że te prace konkursowe są również wartościowe. Podziwiamy was za pasję, chęć oddania się czemuś, co jest zupełnie bezinteresowne i czemu wasi rówieśnicy niechętnie się oddają – w końcu pewnie wszyscy oni gdzieś na wakacjach byli, ale to właśnie wy postanowiłyście się z nami swoimi wrażeniami podzielić. Pozostaje więc tylko zakrzyknąć: „Panowie czapki z głów” i życzyć dalszego rozwijania pasji –

Jury w składzie: Aleksander Radzyniak i Agnieszka Tekień

Zwycięska praca Roksany Chirowskiej
Fragment dziennika Karoliny Śliż